19-07-07

Realiteit … vlug wegzappen!!

Een les in de geschiedenis en hoe we met wreedheden omgaan….

 

Volgend YouTube filmpje toont de dagelijkse realiteit, een realiteit die wij samen maken:

door regimes te steunen die wat je hier in het filmpje ziet, bewerkstelligen. Waarom kunnen ze dat: doordat wij steeds zeggen ‘wij kunnen er toch niets aan doen’. Wij zetten verstand op nul, kiezen vaak degene met de beste publiciteitscampagne  en doen intussen voort ons best ons te ‘ontspannen’…..

 

Volgend filmpje toont in een clipje van amper 2 minuten een pleiade aan vreselijke feiten andere mensen aangedaan door de VS en haar bondgenoten.  Die bondgenoten blijken dus duidelijk wel eens te verschillen: een vriend vroeger (Osama bvb of Saddam) wordt wel eens een vijand, dan behorend tot  de ‘as van het kwaad’.

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=9ynQH63IF0U

 

Volgende daden worden in het filmpje allemaal vermeld:

 

1953: U.S. overthrows Prime Minister Mosaddeq  of Iran.

U.S. installs Shah  Shah as dictator 

(De VS ontzet eerste minister Mossadecq Mossadeq van Iran uit de macht. De VS vestigt de Sjah als dictator. )

 

1954:U.S. overthrows democratically-elected President  Arbenz of Guatemala.

200.000 civilians killed.

(De VS werpt de democratisch verkozen president Arbenz van Guatemala omver. 200.000 burgers gedood)

 

1963: U.S. backs assassination of South Vietnamese President  Diem

 (De VS steunt de moord op de Zuid Vietnamese president Diem )

 

1963-75: American military kills 4 million people in Southeast Asia.

(Amerikaanse militairen doden 4 miljoen mensen in Zuid Oost Azië)

 

September 11, 1973: U.S. stages coup in Chili. Democratically-elected President   Salvador Allende  assassinated. Dictator Pinochet  installed. 5000 Chileans murdered.

(De VS zetten een staatsgreep op in Chili. De democratisch verkozen president  Salvador Allende vermoord. Dictator Augusto Pinochet aan de macht. 5000 Chilenen vermoord.

 

1977: U.S. backs military rulers of El Salvador. 70.000 Salvadorans and four American nuns killed.

(VS steunt militair gezag in El Salvador. 70.000 Salvadoranen en 4 Amerikaanse nonnen vermoord. )

 

1980: U.S. trains Osama  Bin Laden  and fellow terrorists to kill Soviets. CIA gives them $ 3 billion.

(De VS oefent Osama Bin Laden en collega terroristen in het doden van Sovjets. De CIA geeft hen 3 miljard.)

 

1981: Reagan administration trains and funds “ Contras “ . 30.000 Nicaruagians die.

(De Reagan administratie oefent en steunt de  Contra's. 30.000 Nicaraguanen sterven.)

 

1982: U.S. provides billions in aid to Saddam Hussein for weapons to kill Iranians.

(De VS geeft miljarden hulp aan wapens voor  Saddam  Hussein  om de  Iraniërs te doden.)

 

1983: White House secretly gives Iran weapons to kill Iraqis.

(Het Witte Huis geeft heimelijk wapens aan Iran om Irakezen te doden.)

 

1989: CIA agent  Manuel Noriega  (also serving as President of Panama) disobeys orders from Washington. US invades Panama and removes Noriega. 3000 Panamian civilian casualties.

(CIA agent  Manuel Noriega (eveneens dienend als  president van Panama, al is hij dat nooit bij naam geweest) gehoorzaamt niet aan de bevelen van Washington. De VS vallen Panama binnen en zetten Noriega af) 3000 Panamese burgerslachtoffers )

 

1990: Iraq invades Kuwait with weapons from U.S.

(Invasie van Koeweit door Irak met wapens van de VS.)

 

1991: U.S. enters Iraq. Bush reinstates  dictator of Kuwait.

(De VS valt Irak binnen. Bush brengt de dictators van Koeweit terug aan de macht.)

 

1998: Clinton bombs “weapons factory “ in Sudan. Factory turns out to be making aspirin.

(Clinton bombardeert ‘wapenfabrieken’ in Soedan. Het  blijken fabriken te zijn die aspirines maken.)

 

1991 to present: American planes bomb Iraq on weekly basis. U.N. estimates 500.000 Iraqi children die from bombing and sanctions.

(1991 tot nu: Amerikaanse vliegtuigen bombarderen wekelijks Irak. VN vermoedt dat 500.000 sterven door de bommen en de sancties )

 

2000-01: U.S. gives Taliban-ruled Afghanistan $245 million in “aid”.

(VS geeft  het onder de  Talibanregel levende Afghanistan  245 miljard aan hulp.)

 

Sept.11,2001: Osama bin Laden uses his expert CIA training to murder 3000 people.

(Osama bin Laden gebruikt zijn onder de CIA opgedane expertise om 3000 mensen te vermoorden)

 

 

Uiteraard kan zulk filmpje leiden tot zwart-wit denken, zo slecht zijn alle Amerikanen toch ook niet, andere landen zijn ook geen engeltjes en hebben ook hun beerput, al stinkt het bij de ene al meer dan bij de andere. Punt blijft dat de gemiddelde Amerikaan een vrij vertekend naïef beeld heeft van de wereld en de verkeerde leiders kiest (vaak vooruitgeschoven door de wapenindustrie en die leven dankzij….)

 

 

 

 

Wij dekken onze beerput toe met ‘entertainment’, met What a wonderful Life’ van Satchmo bvb, en leven voort in onze onverschilligheid… want dat is het veiligst, zo gaat ons welvaartsgevoel niet aan het wankelen. Wij zien de akelige realiteit van elders niet, alles wordt (heerlijk )ingebed in ‘entertainment’. Wij zijn de goeden  en het is dan ook niet meer als vanzelfsprekend dat wij het dan ook goed mogen hebben. En ‘elders’ is ‘elders’.  Daar zit die as van het kwaad.

 

Alleen als een ander ons iets aandoet dan zien we het wel. Dat wordt hier in dit filmpje  knap uitgebeeld door uitsluitend daar wel het geschreeuw van slachtoffers en toeschouwers van 9/11 op de klankband te zetten. Al de voorafgaande wantoestanden zijn toegedekt, ingebed in Satchmo’s lied. Noem het hier gerust ’n wiegelied, een om toegedekt verder te slapen….

 

Zo zien we de realiteit.

Waarom meten met twee maatstaven?

Omdat het het leven makkelijk maakt.

Maar over eerlijkheid praten? Kom nou...

 

 

23:55 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: politiek |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.