22-11-06

Kortzichtigheid bij de andere en je kan verdelen en heersen…

vw-logo

VW ligt in Vorst op apegapen, na de doodsteek uit Duitsland: 4000 ontslagen en nog eens 6000 bij de toeleveringsbedrijven.  Ministers en staatssecretarissen hoor je lijdzaam hun leedwezen meedelen (Verhofstadt in zwart pak, toeval?) en zeggen dat ze nog weinig hoop verwachten vanuit Duitsland. Ontgoocheling alom dus in het Belgische kamp, en in Duitsland bij de arbeiders medevoelen maar geen gejuich. Zij voelen mee maar zijn blij dat zij het niet zijn. Geen echte solidariteit dus. Jeder für sich?

 

Nu een dag na de jobstijding nieuwe verwachtingen bij de arbeiders; wie zal worden ontslagen en hoeveel zal de gouden handdruk zijn, want die moet er komen. Reeds meelij met de niet ontslagenen want zij moeten dan gewoon nog even langer wachten op hun doodvonnis,  met 1500 man kan je een VW-vestiging  niet draaiende houden. Het is een uitdoofplan. Verdeel en heers. Nu 4000, binnenkort nog eens 1500? VW gaat dicht, dat zie je gebeuren.

 

Gisteren in TerZake Fientje Moereman en Prof Grauwe (beiden van eenzelfde VLDstrekking ) over de semi-sluiting. Grauwe zegt op lange termijn gaat de hele assemblage-industrie hier dicht…Moereman verzacht die uitspraak.

 

In “Morgen Beter”   (video hier:  Morgen beter 21.11.06  )   benadrukt men  de noodzaak van sociale maatregelen,  sociale vangnetten   bij zulke rampen en daarvoor heb je ondernemers aandeelhouders  en arbeiders nodig die allen niet constant het onderste uit de kan willen voor zichzelf want uiteindelijk is het dat wat nog altijd gebeurt.  De nood aan inclusief denken is groter dan ooit. Denken op langere afstand. Prof Grauwe gaf trouwens reeds een hint wat dat betreft in Terzake de auto-assemblage werkt met modellen, zulk model levert niet steeds dezelfde opbrengsten, het is daarom goed de vette jaren niet volledig af te romen en uit te betalen in winsten voor de aandeelhouders maar kapitaal opzij te houden om magere jaren door te komen zonder massale ontslagen.

Het kapitaal bepaalt nog steeds de spelregels, sociale correcties zijn meer dan noodzakelijk. Je kan niet alle winsten incasseren en doorsluizen naar de aandeelhouders en als het model het minder begint te doen  je arbeiders de straat opsturen en de staat ermee opzadelen. En later als je weer wil aanwerven weer aanmoedigingspremies van de staat incasseren??

Door te vragen naar sociale correcties gebeurt het nog niet, het is de verantwoordelijkheid van alle partners en dat moet gewoon wil je een land dat gevrijwaard blijft van wild kapitalisme.

 

Ook  het bedrijf dat staat heet is een collectieve verantwoordelijkheid.  Ook dat bedrijf moet naar behoren gerund worden d.w.z. dient niet om gepluimd te worden door allerlei privé bedrijven.  Ook dat bedrijf wordt volledig afgeroomd  (zie de bedenkingen van het rekenhof vandaag) en winstgevende delen van de staat  worden verkocht en dan terug geleased om de begroting in evenwicht te houden.  Zo blijft het schip drijvende (een begroting in evenwicht!!!  Zie ook :  http://www.demorgen.be/telex/?news=B354671   ) maar roest het verder…en uiteindelijk blijft vadertje staat helemaal uitgekleed achter. In zijn blootje. Hij zal een huurpak leasen tenminste als hij daar nog geld voor vindt.

 

Een staat moet voldoende macht krijgen van ons allemaal om zijn vele functies  naar behoren te kunnen vervullen.  De rol van de staat mag niet teveel in privé handen gegeven worden, daar gelden eenzelfde soort regels als nu bij VW.  Kortzichtigheid van regeringen speelt in de kaart van de multinationals die zelf veel-jarenplannen hebben die ze in functie van winst bijsturen en zij blijven  haast onvatbaar want  supra-nationaal.  Multinationals vragen van de arbeiders, flexibiliteit en beschikbaarheid.  Ook beschikbaarheid om collectief bons te krijgen…  De staat moet zijn rol als vangnet kunnen blijven spelen en de staat moet daarvoor alle spelers uit het economisch spel voor zijn verantwoordelijkheid plaatsen. Dat kan hij door gepaste wetten uit te vaardigen.

Belangrijk is dat arbeiders beseffen dat ze allen, van hier tot in het armste land in eenzelfde situatie zitten:  Ze worden gebruikt zolang het kapitaal ze kan gebruiken. Kan het kapitaal het met minder doen dan worden ze gedumpt... Uiteindelijk worden ze bekeken als louter drijfkracht. Het trieste gezicht ook van de managers in Vorst  is waarschijnlijk oprecht, maar dat verandert de situatie niet. Wetten die aangepast zijn aan de economische realiteit maar  wantoestanden en rampen kunnen ondervangen zijn meer dan noodzakelijk.  

 

Een menselijke samenleving daar is nood aan.

Samen werken.

Niet origineel maar daardoor des te beschamender…

 

 

Krantencommentaren vandaag :

D.M. : http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med13635472.html

D.S. : http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1363611...

G.V.A. : http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1363567...

B.v.L. : http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1363590...

H.L.N : http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1363506...

h.Volk : http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1363631...

 

 

 

 

21:14 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vw, maatschappij, inclusief denken |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.