14-11-06

De progressieve vrije markt

“De ultieme drijfveer van al het leven is ontevredenheid met een bestaande situatie; een plant ontwikkelt een uitgebreider wortelstelsel in een droge periode, een kudde olifanten trekt  honderden kilometers over de steppe op zoek naar water en de mens die honger lijdt, gaat een hert vangen, graan verbouwen of tegen betaling arbeid verrichten zodat hij straks eten kan kopen. De uitkomst is anders, het doel hetzelfde.”

 

Bron: www.vonmisesinstitute-europe.org

 

Wie zal hier niet akkoord mee gaan? Vooruitgang komt inderdaad voort uit ontevredenheid met de bestaande situatie of met de idee dat iets beter kan, dat de toekomst kan leiden tot grotere tevredenheid.

 

Wat zegt het “vrije markt-denken” eigenlijk en wordt dat in de zogenaamde kapitalistische landen in het Westen ook wel consequent beleefd?

 

Op de perfecte vrije markt worden zonder enige belemmering producten en productiemiddelen verhandeld. Geld of kapitaal speelt hier de rol van waardemeter en van tussenruilmiddel. Producten kan men concreter verstaan als goederen (materiële producten) of diensten (immateriële producten). Productiemiddelen nemen de vorm aan van machines, vastgoed, land of energie, maar ook de mens zelf met zijn lichaamskracht, creativiteit en intellectueel vermogen is een productiemiddel en niet van de minste. Productiemiddelen en het kapitaal dat deze kan aankopen moeten kunnen ingezet worden daar waar hun opbrengst gemaximaliseerd wordt.

 

Alles wat in de voorgaande paragraaf wordt gesteld, is geen hogere wiskunde of zware economische theorie. Het is gewoon vanzelfsprekend. De Europese Unie heeft dan ook als doelstelling dat binnen haar grenzen mensen, goederen, diensten en kapitaal vrij moeten kunnen bewegen.

 

Wat we echter zien op wereldschaal, is dat de vrije markt als concept misbruikt wordt om de machtigen (i.e. het rijke westen) nog rijker en de zwakkeren (i.e. het arme zuiden) nog armer te maken. De huidige 11.11.11-campagne zet dit mooi in de kijker. Europa dat de mond vol heeft van het “vrije verkeer” en de “vrije markt”, subsidieert ongegeneerd en massief zijn landbouw. Het zijn overigens niet de kleine boeren die met het grootste deel van deze gigantische subsidiepot gaan lopen, maar veeleer de grote agro-industriële groepen. Onze zwaar gesubsidieerde landbouwproductie wordt vervolgens op de markt gegooid in ontwikkelingslanden, waar men de lokale boer op die manier doodconcurreert. Schandalig !!

 

http://www.11.be/index.php?option=content&task=view&a...

 

Immigratie wordt als een groot kwaad gezien. De grenzen moeten vooral goed dicht blijven voor de niet-Europese medemens. Dat deze mensen handelen vanuit een fundamentele ontevredenheid met de bestaande situatie in het land van oorsprong en dus aan onze deur kloppen met de positieve bedoeling hier een beter bestaan op te bouwen, is verder van geen belang. Ik ben er ten volle van overtuigd dat hun basiswens er niet in bestaat om hier op het OCMW te leven of van een uitkering, maar hier via arbeid een betere toekomst voor henzelf en hun nageslacht op te bouwen.

 

Hoe wordt daar op gereageerd door het luie en vette Westen ? Vooral buiten houden. Enkel wie intellectueel sterk staat of een uitzonderlijk talent heeft en dus economisch interessant is op korte termijn, mag binnen. Angst heerst dat ongecontroleerde immigratie ons systeem kapot zal maken en aan onze verworvenheden zal knagen, druk zal zetten op onze lonen, etc. Tevredenheid met “verworvenheden” is inderdaad wat verandering tegenhoudt, wat leidt tot conservatieve reflexen. Een eenvoudige redenering leert dat wanneer we mensen vrij zouden laten migreren, deze migratie ook voor een enorme en m.i. efficiënte welvaartsverdeling op wereldschaal zal lijden. Migranten zullen naar die landen gaan waar de toekomstperspectieven het best zijn en daar weggaan waar deze het slechste zijn. Migratie zal m.a.w. voor meer welvaart zorgen. Maar, ja, dit vergt internationale solidariteit en dat doen we liever op paternalistische wijze (cf. het negertje en het zilverpapier).

 

http://smilingcobra.wordpress.com/2006/09/14/moriaantje/

 

De realiteit bewijst het positieve effect overigens. Landen die het meest met migratie geconfronteerd werden zoals bijvoorbeeld de Verenigde Staten, zijn landen die goed “boeren”.

 

Daarom deze oproep aan al diegenen die “lipservice” verlenen aan de vrije markt en die machtsposities bekleden (en dus bijgevolg hoogstwaarschijnlijk deze blog niet lezen) : wees consequent en “walk the talk” !!! Concurreer op eerlijke manier met het Zuiden, stop subsidiëring en hou de grenzen niet dicht voor migranten in een protectionistische reflex.

 

Voor een interessante, meer uitgewerkte, maar ook meer genuanceerde verdediging van immigratie zie :

 

http://www.vonmisesinstitute-europe.org/migrationandliber...

 

 

gast-blogger:jimmy ( http://the-antwerp-philosophical-society.skynetblogs.be/ )

09:47 Gepost door doeterniettoe in Gast-blogger | Permalink | Commentaren (0) | Tags: migratie, economie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.