28-08-06

Hoe denkt de gemiddelde Amerikaan –ik vrees zoals in hieronder vermelde brief of nog erger….?

 

Even een persoonlijke noot, tenslotte is het een levend wezen dat deze  bedenkingen hier schrijft (het mag evt. een team worden- mij best- zolang het ideeëngoed het overwicht heeft en niet de hang van een of ander  ikje dat zich wil  profileren. Vragen en bedenkingen zijn belangrijk. Het samendenken.  Het ikje  is niet belangrijk, dat verdwijnt vroeg of laat toch. Ideeën overleven.  Samen zijn we sterk, maar liefst  denkend, overwegend en uiteindelijk verstandig handelend, zoniet….

 

 

Vandaag even een brief die ik toekreeg van een Amerikaan die ik reeds sinds lang ken maar die ik járen uit het oog verloren had en die ik onlangs dankzij het net terug heb kunnen opvissen.

 

 Ik citeer even een stuk uit zijn brief omdat het -vrees ik- exemplarisch is voor de denkwijze van vele Amerikanen. Zij voelen zich bij kritiek op hun buitenlandse politiek sterk verongelijkt. Opvallend is ook dat ze niet de eigen politiek, het eigen buitenlands beleid  in vraag stellen. Nee elke kritiek botst bij hen op gekwetst patriottisme. Sterke broer wordt onrecht aangedaan. Dat de eigen bevolking in de VS misleid wordt om een agressieve politiek naar het Midden Oosten toe  te kunnen voeren die idee komt zelfs niet op. Men gelooft dat de wereld een en al bedreiging is en je je best kan scharen om de president, de grote leider.

Dit is een bekend discours lijkt me. De Duitsers voelden zich na 14-18 ook tekort gedaan, vernederd en schaarden zich ook later achter hun grote leider die ook nationalistische trots predikte.

 

 

Hier even een stuk uit de brief van laten we zeggen een doorsnee-Amerikaan aan doet er niet toe die in Europa leeft: 

 

 

Jij doet alsof wij verantwoordelijk zijn voor alles wat misgaat in de wereld; Ik zal je even opsommen waarvoor we verantwoordelijk zijn:

 

Wij [Amerikanen] zijn verantwoordelijk voor het redden van Europa in 2 Wereldoorlogen.

Wij zijn verantwoordelijk voor jullie [Europeanen] te hebben beschermd voor het Russische expansionisme naar het westen en wel meer dan 50 jaar.

Wij zijn verantwoordelijk voor de val van het sovjet-communisme dat Europa bedreigde en de hele wereld.

Wij zijn verantwoordelijk voor het leveren aan Europa van de middelen om zich intussen heroptebouwen de ganse tijd onder onze bescherming.

Wij waren en zijn nog altijd verantwoordelijk voor jullie vrijheid.

Wij waren en zijn nog altijd verantwoordelijk voor jullie veiligheid, begrijp me niet verkeerd, zelfs al zouden jullie de middelen hebben om jullie te verdedigen, zouden jullie niet de wil hebben om jullie te verdedigen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de heropbouw van onze vroegere vijanden Duitsland en Japan, die nu de grootste economische machten zijn van Europa en Azië.

Welk ander land kan beweren zijn vroegere vijanden zo te behandelen? En jullie maken zich  plots zorgen rond onze buitenlandse politiek?

Wij dragen de verantwoordelijkheid voor het verklaren aan de wereld dat een aanval tegen jullie gelijk staat aan een aanval tegen ons.

Wij zijn bereid nog eens ten oorlog te trekken voor jullie. Waarover beklagen jullie je?  En toch zijn jullie ongerust? Ongelooflijk!!!

 

We werden  vijf maal voor 9/11 aangevallen en jullie zijn over ons ongerust? Wij zijn niet verantwoordelijk voor het terrorisme. Wij reageren ertegen!  En dat is wat Europa zou moeten doen i.p.v. te praten! Wanneer wordt Europa wakker? Wanneer gaat Europa zich rekenschap geven van het feit dat de vijand aan de poorten van Europa staat en zelfs al binnen zit. Wij zijn die vijand niet, wat Europa ook van onze buitenlandse politiek denkt. De ganzen kwaken aan de poorten… Wordt wakker! We voeren nu de Derde Wereldoorlog. Geloof het !

Wij voeren nu uw strijd, de strijd waar jullie ooit mee zullen geconfronteerd worden zoniet leven jullie onder de terreur van de angst en intimidatie.

Ook al reageren we tegen de tegen ons gerichte aanvallen, het probleem is groter  dan dat. De Westerse beschaving zelf werd aangevallen door krachten die de ganse wereld terug willen onderwerpen aan hun godsdienst. Deze krachten kennen geen andere trouw dan de trouw aan de Koran. Dat is een filosofie die de dood verheerlijkt, terwijl de Westerse filosofie de levensvreugde verheerlijkt. Als  gekke imams moslims vragen aan te vallen in naam van Allah met de belofte in het hiernamaals 72 maagden te vinden dan volstaat dat om de wereld te doen ontvlammen!! En jij maakt je ongerust over ons?

 

De brief gaat verder in een pleidooi je te keren tegen de moslims die zo agressief zijn en die het Westen willen vernietigen. (….)Deze moslims leven nog in een mentaliteit uit de middeleeuwen.  Zij menen een goddelijk werk op aarde te verrichten door het Westen te vernietigen. en nu wensen ze (Iran)  nucleaire wapens, en jij maakt je ongerust over ons? Wordt wakker. Ze zullen ze in naam van hun God niet alleen tegen de VS gebruiken maar ook tegen jullie om jullie te intimideren. Kijk naar Spanje!! En let op als wij zinken zinken jullie eveneens! Goede God! Sta op en verdedig jullie! Vecht ! Sterf strijdend of sterf als schapen.

 

Deze brief maakt me enigszins moedeloos. Hoe ongenuanceerd! Alle moslims worden op een hoop gegooid,  De oorlog tegen het terrorisme wordt bekeken als een vijand die je te lijf kan gaan op een manier zoals je een vijandig  land aanvalt; Hoe weinig inclusief wordt er hier gedacht. Er wordt hier nooit gezien dat de moslimlanden het Westen als de aanvallende kracht zien . Kijk naar de inval in  Irak (2 maal door het westen begonnen) ,  Israël in Libanon nog dit jaar…(Hezbollah ziet de eigen aanvallen tegen Israël ook als vergelding omdat Israël een aantal VN-resoluties weigert in te willigen, met steun van de VS…)

 

Er is een absolute nood aan inclusief denken, zien vanuit de eigen bril maar niet uitsluitend  ook zien hoe de andere de hele zaak bekijkt. Vandaar dat Al Jazeera International er niet vlug genoeg kan komen.  Het is een middel om mekaars standpunt  beter te leren kennen, mekaars gezichtspunten. Een ongenuanceerd beeld van de Islam kan alleen maar onheil brengen, een genuanceerd toenadering, begrip en verrijking.

 

Godsdiensten en overtuigingen moeten de handen in mekaar slaan en zien hoe er een vreedzaam samenleven mogelijk kan worden. Zien naar wat we gemeen hebben , wat ons verbindt: de aarde.  Uiteindelijk willen we allen dat de aarde niet ten ondergaat in een cataclysme, we willen dat onze soort overleeft. Dat kan niet via opruiende taal en paranoia. Het kan uitsluitend via begrip voor mekaar en het bevorderen van mekaars welzijn. Zolang we alleen maar aan de eigen welvaart denken en een grote groep daar niet aan kan deelnemen zolang is die eigen welvaart een bedreigde welvaart die telkens zal kantelen. Alleen kan dat kantelen nu 21ste eeuw, tijd van nucleaire wapens alom, faliekant uitvallen.

 

 

http://www.religionsforpeace-2006-kyoto.net/about_the_ass...

 

 

 

23:23 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (2) | Tags: terrorisme, inclusief denken |  Facebook |

Commentaren

Hitler is Bush' grote voorbeeld, zonder dat hij het zelf erkent Hallo, ben terug uit een lang verlof. En daar lees ik een merkwaardig artikel bij jou.
Ik ken dat soort denken in de USA. Jouw briefweergave komt olledig overeen met enkele contacten die ik heb met Amerikanen. Maar het is geen patriotisme dat hen drijft. neen, het is erger, het is nationalisme. patriotisme verheft het eigen land niet boven de anderen, nationalisme wel. inderdaad, de Führer heeft er het profijt uit genomen, en de Amerikaanse Commander in Chief zal het ooit ook wel bereiken!
Ik antwoord soms zeer frank op zulke brieven of emails.. Zo bijvoorbeeld:
Niet de USA, maar wel de Sowjet Unie heeft Duitsland (mijn heimat sinds zo vele jaren) onder de knie gekregen.
Het expansionisme werd door tal van staten uitgeoefend. De USA deden het evenzeer oostwaarts, als de CCCP westwaarts.
De USA zijn mogelijk indirect verantwoordelijk voor de val van de CCCP, de eigenlijke verantwoordelijkheid draagt het Oost-Europese volk en niet in het minst de laatste president van de CCCP.
Het leveren van middelen: vanwaar halen de USA de gelden daartoe? Uit hun winst in ondernemingen overal ter wereld, m.a.w.: zij geven een deeltje terug van de koek die ze in elk land bekomen!

Welk ander land kan zeggen zijn vroegere vijanden zo goed te behandelen? Wel, neem Duitsland als voorbeeld: de best handelspartner en de beste relatie heeft Duitsland in zijn vroegere vijand, Israel (lees daartoe mijn posting vandaag op mijn blog).
Wat hun zo genaamde Derde Wereldoorlog betreft, hun oorlog tegen terror. dat is een zuiver EUFEMISME voor expansie!! Neen, geen territoriale expansie, wel machtsexpansie door economische veroveringstochten. Ach ja, daar ook hebben ze een nog ander eufemisme voor: globalisering.
De USA zouden eens eindelijk moeten begrijpen dat men in het derde millenium leeft!!! De eeuwen van dominantie van de ene over de andere, de eeuwen van expansiedrang, de eeuwen van Führers, Commanders in Chief, dictators met andere woorden zijn voorbij! dat zien de USA niet eens. Wij in het derde millenium, wij leven van WARE democratie: gelijkheid van alle landen, precies zoals dit zich in de UNO weerspiegelt. Ja, inderdaad, dat strookt niet met de visie van de nationalistische USA, Vandaar dat ze steeds opnieuw de macht van de UNO probereb in te dijken door de UNO slechts te erkennen als een soort internationale 'hulporganisatie'!! het wordt tijd dat de USA ook economisch in het derde millenium stappen: zuiver ongebreideld capitalisme is ouderwets en voorbijgestreefd door een sociaal capitalisme. Maar dat willen de USA niet zien of weten: voor hen is globalisering een zuiver winstgevend model, dwars van menselijkheid.
Over hun houding tegenover de islam, zou ik nog wel uren kunnen schrijven, maar ik wens hier te stoppen

Hartelijke groeten uit Niedersachsen

Gepost door: Sebastian | 29-08-06

Boeiende reactie van jou Sebastian. Inderdaad het is best oude vijandschappen te beslechten door economische banden te trekken waar beide landen tenslotte voordeel bij hebben. Het is een voorbeeld van inclusief denken, weliswaar een uit eigenbelang voor beide partijen maar misschien juist daardoor blijvend en hecht.

Gepost door: doeterniettoe | 31-08-06

De commentaren zijn gesloten.