13-08-06

Oorlog in het nabije Oosten, moreel faillissement van de westelijke wereld – een toespraak.

Hajo Meyer, bestuurslid van ‘een ander joods geluid’ gaf vorige week volgende speech. (overgenomen via de weblog van Anja Meulenbelt: http://anjameulenbelt.sp.nl/weblog/2006/08/13/moreel-faillissement-van-de-westelijke-wereld/#more-2649 )

 Ik  ga uit  van de veronderstelling  dat noch Anja noch Hajo bezwaar hebben dat de tekst hier onverkort gepubliceerd wordt.  Hij moet zoveel mogelijk gelezen en verspreid worden, ik vermoed dat we het daar allen mee eens zijn.

Het doet er hier wel toe wie deze toespraak gaf.  Hajo Meyer, zelf jood, toont met zijn standpunt duidelijk aan dat niet alle joden akkoord gaan met de door Israël gevoerde politiek.  Het is dan ook belangrijk steeds te blijven inzien dat de gevoerde oorlog in Libanon in geen enkel opzicht welke vorm van anti-semitisme  plots toelaatbaar kan  maken. Anti-semitisme is een vorm van  discriminatie en is steeds  ongepast én een misdaad, waar ook.

Met dank aan Hajo Meyer en Anja Meulenbelt

 

 

Oorlog in het nabije Oosten,
moreel faillissement van de westelijke wereld

Hajo G. Meyer

Dames en heren,
Wat op het ogenblik in het nabije Oosten gebeurt is niet meer en niet minder dan het zoveelste teken van het morele faillissement van de westelijke wereld. Dit ondanks het feit dat de geografische plek waar al die gruwelijkheden en onmenselijkheden gebeuren in het nabije Oosten ligt. Waarom is dan toch de westelijke wereld zo sterk medeverantwoordelijk voor de slachtingen die daar plaatsvinden? Hiervoor zijn diverse redenen aan te voeren:

1. De historische medeverantwoordelijkheid voor het enorme aantal slachtoffers van de geïndustrialiseerde massamoord op Europese joden door toenmalig Nazi Duitsland en zijn handlangers, de holocaust. Dit aantal had zeker minder hoog kunnen zijn als de westerse wereld meer ruimte had geboden voor de opvang van vluchtelingen tussen 1933 en 1941. Hierdoor voelen vele Europese landen alsmede de VS zich mede schuldig aan de dimensie van deze catastrofe en zijn daardoor te chanteren.

2. Het slechte geweten over deze medeverantwoordelijkheid en het voortdurend herinneren hier aan door Israël en officiële Joodse instanties hebben tot nu toe verhinderd dat er eindelijk druk op Israël wordt uitgeoefend. Sinds november 1967 – dus sinds 39 jaar - ligt daar immers nog steeds de unaniem aangenomen resolutie van de Veiligheidsraad Nr.242 die Israël verplicht zich uit de sinds juni 1967 bezette gebieden terug te trekken. Maar naast de eis de bezetting te beëindigen is er ook nog de officieel onwettig verklaarde muur, zijn alle nederzettingen in strijd met het internationaal recht, is er de Apartheid, zijn er nog 33 andere resoluties die Israël nooit heeft uitgevoerd enz. enz. Dit staat wel in scherp contrast met de voortdurend aan Libanon gestelde eis om nu eindelijk de resolutie 1559 van vorig jaar - de ontwapening van Hisballah - uit te voeren. Een eis waaraan Libanon door machteloosheid niet eens kán voldoen. De weigering van het westen om Israël tot de orde te roepen wegens zijn buiten alle proporties zijnde reactie op het gevangen nemen van enkele van zijn soldaten, laat geen andere interpretatie toe dan dat onze politici kennelijk menen dat de onmacht van Libanon een bloedige oorlog rechtvaardigt die, naast de talrijke doden, vele honderd duizend mensen tot vluchtelingen maakt.

3. Een andere reden waardoor de westerse wereld en met name ook Nederland medeschuldig wordt aan de mensonterende toestanden in het Nabije Oosten, is naast de bewuste uithongering van de Palestijnen, de weigering om met de onberispelijk democratisch verkozen regering van Palestina zelfs in gesprek te komen omdat deze in meerderheid uit vertegenwoordigers van Hamas bestaat. Tegenover deze weigering om met Hamas te praten staat de weigering om Israël onder druk zetten om nu eindelijk eens aan de humanitaire wetten van de Vierde Conventie van Genève te voldoen. Hoe hypocriet moet je als regering wel zijn om hierbij als argument te gebruiken, dat een onder druk gezet Israël niet meer met ons zou willen praten.

4. Als laatste punt: de meeste joden in de westerse wereld, - ook velen in Israël-, hebben de waarden van de Westerse Verlichting alsmede de intermenselijke ethiek, die ook een prominente plaats in het Oude testament inneemt, van huis uit meegekregen. Het denken en handelen van de expansionistische Zionisten staat hier lijnrecht tegenover en dat heeft bijna steeds het profiel van de Israëlische politiek bepaald. Aan deze loochening van de door de hele beschaafde wereld aanvaarde humanitaire principes zal uiteindelijk Israël maar ook dat deel van het jodendom dat zonder luide kritiek achter de politiek van het expansionistisch Zionisme blijft staan, te gronde gaan.

Tot slot, die Nederlandse politici die weigeren om Israël wegens zijn humanitair falen terecht te wijzen tonen zich geen goede vriend van deze staat en zijn bewoners. Want het zijn immers je vrienden die je op je feilen wijzen.

Verenigde Naties, Regering van Nederland, Regeringen van Europa, doe iets! Stop deze oorlog, stop de raketten en bombardementen maar stop ook de diepste oorzaak:

STOP DE BEZETTING

 

14:16 Gepost door doeterniettoe in Conflicten | Permalink | Commentaren (0) | Tags: israel, palestina, libanon |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.