12-08-06

Sport en muziek interesseert me. Politiek en oorlog in Libanon? Tja, wat doe je daar aan ?…

Seduce me…

 

 

 

 

Boeiend interview in Kulturzeit (3Sat) met de journaliste Souad Mekhennet rond de jonge mensen die onlangs aanslagen planden met een reeks  vliegtuigen en nu (augustus 2006) juist opgepakt zijn.

http://rstreaming.zdf.de/3sat/56/kuz_060811_mekhennet_16z...

 

De interviewer stelt de vraag hoe het mogelijk is  dat jonge moslims die toch in onze cultuur   opgegroeid zijn, tot zulke vreselijke daden kunnen komen?

 

Souad Mekhennet: Deze jongelui hun eerste thema dat hen daartoe bracht was de oorlog in Libanon, het 2de thema was Afghanistan, Pakistan, Palestina. Deze generatie jonge moslims is een generatie die zich erg bij de politiek betrokken voelt. Ze zijn betrokken  met wat elders in de wereld gebeurt, elders waar ze vaak familie hebben. Ze zijn betrokken bij conflicten en oorlogen. Ze zien die oorlogen toch als een oorlog tegen de islam, tegen ons moslims, het speelt geen rol of je hier in G.B. geboren bent of elders; we horen tot een gemeenschap en wij worden aangevallen, er wordt een oorlog tegen ons gevoerd.  Men betrekt wat in die landen gebeurt op zijn eigen identiteit, op zich als moslim, en dat maakt dat alles zo gevaarlijk en dan speelt het geen rol of iemand in een ghetto is opgegroeid of van rijke afkomst is.  (…)

 

Interviewer: Maar juist die identificatie van ‘het raakt mij persoonlijk‘ ofschoon de oorlog duizenden km. verder gevoerd wordt, dat wijst op  een falen in onze reacties. We hebben altijd gedacht we moeten integreren we moeten tolerant zijn, we moeten ze een opleiding geven,  menswaardige toekomstperspectieven bieden en dan zullen ze zich met de omgeving waarin ze leven identificeren en niet met een religieuze idee. Zijn die ideeën dan verkeerd?

 

Souad Mekhennet: Het is een mix van beide. Enerzijds is de integratie niet overal goed geslaagd, er zijn studies die aantonen dat vele jonge moslims hier in G.B. benadeeld worden om een job te kunnen verwerven, dat is een deel van het probleem. Maar anderzijds, en dat mag men niet onderschatten voor hen is dat onvoldoende, het gaat niet alleen om integratie, ze groeien op met een beeld dat alle mensen gelijk zijn, dat er rechtvaardigheid bestaat ook in de politiek, maar naar hun inzicht is deze rechtvaardigheid er toch niet omdat enkele landen zich meer kunnen veroorloven dan andere, andere landen kunnen overvallen volgens hun goeddunken en niemand kan daar iets tegen doen. Zij zien op dit ogenblik dat tegen hun broers en zussen een oorlog wordt gevoerd ; er heerst een onrechtvaardigheid die niemand kan aanpakken, de VN niet noch andere landen en dat is  ook het probleem, daarom is het dat zovelen radicaliseren.

 

Interviewer:  Voor dit politiek engageren nl. vanuit de wens naar rechtvaardigheid komt  nog de religie, dat zijn ongelooflijk sterke gevoelens, het gevoel naar nog meer rechtvaardigheid, naar een betere toekomst, het gevoel de wereld te kunnen verbeteren, het gevoel thuis te zijn, het juiste te doen, wat kan onze beschaving daartegenover stellen, daar valt me weinig in, denk jij aan iets?

 

Souad Mekhennet: Ik denk men moet proberen vertrouwen in de instellingen te stellen, in de VN bvb, dat is zeer belangrijk.  Het is ook iets van het eerste dat we bij onze recherche gehoord hebben, de VN welke macht heeft ze nog? Men moet meer gewicht hechten aan mensen die bruggen bouwen tussen de culturen, er zijn te  veel mensen geweest die uiteengetrokken hebben ook in de Islam, dat heeft veel kapot gemaakt. Deze generatie is nog moeilijk terug te halen…

 

 

 

 

Tot zover dit  interview. Kunnen we niets leren uit dit alles? Het is opvallend hoe onverschillig (dit is vanzelfsprekend een veralgemening)  wij westerlingen de oorlogsberichten ervaren, de westerling stelt geen vragen naar rechtvaardigheid op sommige vlakken, zodra zijn interesses bedreigd zijn gaan die voor elke vorm van rechtvaardigheid. Zo ervaren  de jonge moslims de houding van het Westen t.o.v. de gebeurtenissen in het nabije Oosten. Het Westen komt er even de les spellen rond mensenrechten e.d.m maar is zelf geen voorganger van die mensenrechten. Waar zijn die mensenrechten dan nu in Irak? In Libanon? De VS, Israël zitten elders als dat voor hen interessant is, voor hun belangen dus. Ze spreken over vrijheid en maken ondertussen grote delen van Irak of Libanon onstabiel brengen die gebieden terug naar chaotische toestanden waar terug de wet van de jungle kan heersen. Weerom van het jaar 0 herbeginnen? Waarom dit onbesuisd eigenzinnig eigengereid  optreden vanuit het Westen? Zulk optreden kan je toch niet rechtvaardig  noemen? Hoe kan Jan Modaal in het Westen hier vrede mee nemen en doen alsof er niks aan de hand is ?

 

De Westerling kan ook iets leren van die jonge moslims. De mensen hier zijn mak gemaakt door politici die hen veel speelgoed toelaten (sex, drugs (televisiewater, inhoudsloze ontspanning en rock ’n roll) dat ze dan 'vrijheid' noemen, zodat  politici hun gang kunnen gaan waar hun verleidingen lokken. En dat kan gebeuren  zolang de bevolking  maar verder kan spelen. Ongestoord.  De bevolking laat zich vaak leven, voelt zich weinig betrokken bij de politiek. Laat corruptie vaak betijen. Neemt vaak alles aan zoals het ingelepeld wordt. Het standpunt van de beleidsvoerders wordt dan niet in vraag gesteld. Je kan dus leven in een vacuum waar je je niet bekommert om het lot van anderen. Zolang je het zelf maar goed hebt. Die onverschilligheid  stoort diegene (rijk of arm, geïntegreerd of niet) die zijn broers elders ziet gedood en vernederd worden.

 

De wereld zal  nooit vrede kennen zolang we daden accepteren die niet meer  kunnen in de geglobaliseerde 21ste eeuw. Daden die getuige zijn van grove onrechtvaardigheid.

 

Een land  platgooien (ook al zegt de oorlogspropaganda dat het gaat om precisieaanvallen)  en  zijn gehele infrastructuur vernietigen, omwille van een gebeurtenis (2 gevangen soldaten) is wel een zéér sterke reactie, buiten proportie.  Ik zie niet in hoe Israël zoiets kan verantwoorden. De Israëlische bevolking  lijdt zeker onder raketaanvallen maar die zijn toch een antwoord op de agressie t.o.v. Libanon.

 

 Alle steun die de wereld de afgelopen 20 jaar gaf om de ellende van de vorige oorlog in Libanon weg te werken lijkt men opzettelijk te hebben vernietigt: alle toegangswegen, bruggen e.d. alles vernietigd!!  Dat is staatsterrorisme.  Het ene  land vernietigt zijn buurland, wil het doen afzien. Wil een gebied ervan internationaliseren. Zelf wil men stukken Israel behouden ondanks sommige VN-resoluties. Elke vorm van kritiek op Israël wordt gesmoord door met antsemisme te schermen. Elke kritiek op de islam is evenmin discriminatie van een andere geloofsovertuiging.

 

Politici moeten niet pogen het beste voor hun partij, hun groep in de wacht  te slepen. Zij moeten verder zien dan het eigen belang, ze moeten de beste situatie uitbouwen voor alle groepen, inclusief de zgn. vijand, ze moeten leren inclusief denken.

 

We moeten meer betrokken zijn met mekaar. Opkomen voor de  “underdog” van welke kant ook. Eerlijke regimes die in landen opkomen toelaten, ook al snijden ze  in onze eigen belangen. De democratie die Bush wil invoeren in Irak is er een met een verborgen agenda. Hij wenst democratie zolang hij die kan manipuleren., zo lijkt het toch.  We moeten ons niet identificeren met een land, het gaat om de mens van welke nationaliteit ook.

Er zijn al te veel nationalistische oorlogen uitgevochten met rivieren van bloed. Pathetisch maar waar.  We moeten ons identificeren met de wereld, met de mensheid. We zijn de mensheid geworden, ons lot is sterk betrokken met dat van de rest van de mensheid, of we dat prettig vinden of niet… Omdat we kunnen weten kunnen we ons hoofd niet meer in het zand steken en zeggen 'wir haben es nicht gewusst'. Door de toename van de vernietigingskracht , van beweging, van communicatie is onze wereld een global village geworden. Dat is een feit. Naar China bellen kan je gratis of tegen 1 cent, op een dag zit je aan de andere kant van de wereld.

To survive is to convive. (overleven is samen leven) deze reeds oude slogan (van Kennedy) is zeker waar, is de sleutel tot overleving van deze soort.

 

 Zolang er  structurele onrechtvaardigheid ingebouwd is blijft vrede nemen met de bestaande toestand onmogelijk, is dat zelfs misdadig. Spreekt men daarom niet van permanente revolutie als  plicht? Socialisme in de zin van een rechtvaardige samenleving uitbouwen, sociale betrokkenheid houdt niet op als men zelf beter levensomstandigheden heeft verworven. Juist dan ontstaat de plicht tegenover de anderen.

 

 

Souad Mekhennet ook zondag op 3Sat:

http://www.3sat.de/3sat.php?http://www.3sat.de/bookmark/9...

 ook interessant:

16:23 Gepost door doeterniettoe in Maatschappij | Permalink | Commentaren (2) | Tags: maatschappij, integratie, terrorisme |  Facebook |

Commentaren

Het doet er wel toe El pueblo unido...
Un jour, dans dix mille ans...

Gepost door: Sicko | 12-08-06

Small problem... Sorry for your time.... Why i can't see images on this resource?
My Browser is: Opera.
Thank you.

Gepost door: Green_Monkey23 | 09-10-06

De commentaren zijn gesloten.