29-07-06

Zij zijn begonnen” zei Peres. Ja???

Zo simpel liggen de zaken niet….

 

Israël vs. Libanon

 

Nee, Tony Blair, dit is niet alle­maal begonnen met de kidnap­ping van soldaten, en nee, George Bush, Hamas en Hezbollah zijn geen terroristenorganisaties.

Het is allemaal begonnen toen de Palestijnen in 1947 het verde­lingsplan van de Verenigde Naties verwierpen. Er woonden in Pales­tina (toen onder Brits mandaat) 650.000 joden (die slechts 7% van de grond in handen hadden) en 1.400.000 Palestijnen. Het plan voorzag dat 44 % van het grond­gebied de Palestijnen bleef toebe­horen, 54 % zou naar de joodse kolonisten gaan (ook al was de helft van de bevolking er Pales­tijns) en de rest was Jeruzalem waar ongeveer evenveel joden als Palestijnen leefden.

De joodse milities (o.a. Irgun, Lehi, Stern, Haganah) hebben dan in 1948 met gewapende terreur­acties 78% van Palestina ver­overd, 800.000 Palestijnen op de vlucht [ge]dreven en de `staat' Israël uitgeroepen. De joodse terreuror­ganisaties waren veel beter bewa­pend, dankzij de (clandestiene) organisatie Rekhesh die voor hen wapens aankocht (of stal) en ze Palestina binnensmokkelde. In díe oorlog hebben ze met terreur 370 (van de 418) Palestijnse dor­pen verwoest of ontvolkt en de grond dan aan joodse kolonisten gegeven. Het bekendste voorbeeld is de afslachting van 351 achter­gebleven inwoners van Deir Ya­sin. Dat ze voordien ook al geen terreur schuwden, bewezen ze  met het opblazen van het King David hotel in Jeruzalem (in 1946) waarbij 91 doden vielen. En dat alleen omdat ze een Britse gene­raal die er logeerde wilden om­brengen.

Sindsdien hebben ze door oor­logen (staatsterreur) almaar meer grondgebied van de Palestijnen geroofd. ln 1967 bezetten ze na een veroveringsoorlog de overgebleven Palestijnse grond (22%) op de Westelijke Jordaanoever, de Gazastrook en Oost‑Jeruzalem. Vanaf dan werd nog eens 40% van deze bezette gebieden onteigend voor vestiging van joodse neder­zettingen. Wie zijn dan de terro­risten? Diegenen die zich gewa­penderhand verzetten tegen het afnemen van hun huizen en land door een bezetter of zij die door (staats)terreur een heel volk op­sluiten in een getto, hen dagelijks uithongert, militair brutaliseert, hun leiders liquideert, hen eigen­lijk het liefst zou zien verdwijnen (een nieuwe diaspora?). Het doet me denken aan de partizanen (on­der wie vele joodse) die acties on­dernamen tegen de nazi‑bezet­ting in WO II, aan het getto van Warschau dat, terecht, gewapend in opstand kwam. Al wie zich ver­zette, werd toen ook terrorist ge­noemd. Ook toen werden collec­tieve straffen tegen de burgerbe­volking opgelegd, of hele dorpen uitgemoord.

Als de Palestijnen een demo­cratische staat mogen oprichten waar Palestijnen, joden en ande­ren vreedzaam met elkaar kunnen leven, als de vluchtelingen de kans krijgen om terug te keren naar hun land, dan is er een grote kans op vrede in het Midden‑Oos­ten. Ja, Blair, ja, Bush, daar kan het allemaal mee eindigen.

Renaat Willockx, Gent.

 

(brief uit open Venster – Humo 25/7/06)

17:42 Gepost door doeterniettoe in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: libanon |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.