01-06-06

Zo win je de harten van de Irakese bevolking?

Goodbye American Dream……Even .het echte gezicht van de oorlog, het beeld  dat men graag verborgen houdt. Zo kweekt men nieuwe terroristen.

 

Iraqi girl tells of US Attack in Haditha:

 

 

 

 

 

 

 

  Voor een verslag dat wel nog beschikbaar is zie filmpje onderaan deze log (update van 1/5/07)

 

De url van dit ooggetuige verslag:

http://www.youtube.com/watch?v=tc5j-i2nMX4&eurl=

 

 

Engelse transcriptie van dit gefilmd verslag:

 

These young eyes have seen horrors no one should be exposed to. Her eye-witness accounts of the massacre of her family, shames a superpower.

 

“I hate the Americans the whole world hates them for what they have done here. “

 

Imam Walid story is written in the blood of those closest to her. An Iraqi student filmed her home a short time after US marines called. The bodies of men, women and children, Imam’s family, lie wrapped in bloodsucked rugs.   After initial denials the Americans now admit their men shot them. To try  to understand how this could have happened and make sense of conflicting  versions a cameraman commissioned by ItvNews travelled to  Haditha in Western Iraq. There Ali Hamdani the Iraqi, whose video diaries are regularly broadcast on ITV news, met the young survivor and heard her story.

The American soldiers came into our house at 7 o’clock in the morning, we were awake but still wearing our nightclothes. Imam said her parent had been worried because a roadside bomb had been detonated close to their home, early that morning. An American patrol had been hit, she later learned a marine had been killed. She had decided it wasn’t safe to go to school that day, her father had gone to his room to pray as he always did when danger threatened, that’s when the marines burst through their door.

 

I heard  explosions by the door. The Americans came into the room where my father was praying and shot him. They went to my grandmother and killed her too. I heard an explosion: they threw a grenade under my grandfather’s bed

 

These pictures show American forces arriving in Haditha after the roadside bomb. Imam says the marines that entered their home were angry.

 

We were all crying but the Americans were also screaming. They were shouting at my father before they killed him. Imam showed us the shrapnel wounds she suffered that day she’ll never forget when her parents, grandparents, 2 uncles and a cousin died. And her family was not the only one to suffer. We were shown a bullet rivalled neighbour’s house where two women and 4 children, the youngest just 2 years old were among those killed by marines.

Imam’s account of what has happened cannot be independently verified but the American Military has  long since abandoned its original story a shrapnel from the roadside bomb planted 150 meters away  killed all the civilians and the bulletholes that suggest forced entry appear to undermine the latest US position  that the civilians caught in crossfire were killed accidently by marines.

 

Imam and other survivors have even been offered an apology, she can’t accept it.

 

“They kill people, then they say sorry. I hate them”

 

  

Nederlandse transcriptie van het videoverslag:

 

Deze jonge ogen hebben verschrikkingen gezien waaraan niemand zou mogen worden blootgesteld. Haar ooggetuigenis van de afslachting van haar familie beschaamt de supermacht.

 

„Ik haat de Amerikanen de gehele wereld haat hen voor wat zij hier hebben gedaan. „

 

Het verhaal van Imam Walid is geschreven in het bloed van  haar dichtstbetrokkenen. Een Irakese student filmde haar huis kort  na een bezoek van  de VS-mariniers. De lichamen van mannen, vrouwen en kinderen, Imam’s familie, liggen verpakt in bloeddoordrenkte dekens.   Na aanvankelijke ontkenning geven de Amerikanen nu toe dat hun mensen hen neerschoten. Om te proberen te begrijpen hoe dit kon gebeuren zijn en om wijs te raken uit de tegenstrijdige versies reisde een cameraman in opdracht van  ItvNews  naar Haditha in Westelijk Irak. Daar ontmoette Ali Hamdani (de Irakees, wiens videoverslagen regelmatig op Itv worden uitgezonden), de jonge overlevende en luisterde naar haar verhaal.

 

De Amerikaanse militairen kwamen in ons huis rond  7 uur ‘s morgens, wij waren wakker maar nog in onze nachtkledij.. Imam vertelt dat haar ouders ongerust waren omdat men vroeg die morgen een bom dicht bij hun huis had doen ontploffen. Een Amerikaanse patrouille was geraakt, later vernam ze dat daardoor ook een marinier was gedood. Zij had beslist niet naar school te gaan die dag , dat was niet veilig; haar vader was naar zijn kamer gaan bidden, zoals hij altijd deed als er gevaar dreigde, op dat ogenblik beukten de mariniers door hun deur.

 

Ik hoorde explosies bij de deur. De Amerikanen kwamen in de kamer waar mijn vader bad en ze schoten hem neer. Zij gingen naar mijn grootmoeder en doodden ook haar. Ik hoorde een explosie: zij wierpen een granaat onder het bed van mijn grootvader

 

Deze beelden  tonen Amerikaanse strijdkrachten  die aankomen in Haditha na de ontplofte bom aan de kant van de weg. Imam zegt dat de mariniers die hun huis binnengingen boos waren.

 

Wij allen weenden maar de Amerikanen schreeuwden ook. Zij schreeuwden naar mijn vader vooraleer zij hem doodden. Imam toonde ons de granaatscherfwonden die ze overhield  aan die dag, de dag die zij nooit zal vergeten: haar ouders, grootouders, 2 ooms en een neef stierven. En haar familie was niet enige om te lijden. Men toonde ons het huis van een buur dat wat kogels betreft met het hunne kon wedijveren. In dat huis waren twee vrouwen en 4 kinderen - de jongste juist 2 jaar - gedood door mariniers.

Imam’s verslag van wat gebeurd is kan niet onafhankelijk worden geverifieerd  maar de Amerikaanse Militairen hebben al lang het originele verhaal verlaten van een granaatscherf van een bom 150 meter verder, die alle burgers doodden.   De kogelgaten die  een gedwongen toegang tot het huis suggereren ondermijnen de  recentste versie van de VS dat de burgers  in spervuur terechtkwamen en zo  toevallig door mariniers werden gedood.

 

Aan Imam en andere overlevenden zijn zelfs verontschuldigingen betuigd, excuses die zij niet  kan aanvaarden.

 

„Zij doden mensen, dan zeggen zij sorry. Ik haat hen“

 

 

 

 

Over dit ‘incident’:

http://www.itn.co.uk/news/world_1385503.html

http://abcnews.go.com/WNT/IraqCoverage/story?id=2015052&page=1

 

Beangstigend  is hoe vele versies het Pentagon maakt ‘om de eigen huid te redden’. Bij hen geldt duidelijk hoe komen we hier het beste uit. Welke versie gaat men geloven? Toevallig was hier een camera en een overlevende getuige… Misschien denkt het Pentagon wel: een schoonheidsfoutje. Zonder die camera en het meisje als ooggetuige  had dit nooit het nieuws gehaald, hadden we  dit nooit geweten. Hoeveel verschrikkingen zijn er niet al geweest waar we nooit iets over vernemen? Dat is dan schoon werk vanuit de overheid gezien. Democratisch??

 

En vermits covering up in dit geval niet meer gaat helpen, gaan ze - this is America, openheid weet je wel -  het hele zaakje goed uitspitten en dan enkele schuldigen aanwijzen. Grote leiders hebben we toch -  denkt de kijker dan - wreedheden worden hier tenminste aangepakt , hoe krachtdadig.

Zo komt de Grote Leider er toch nog netjes uit en kan hij verderdoen…. en het systeem is dan toch weerom bevestigd.

 

 

Update 1/5/07:

 Het verslag van het meisje is intussen (hoelang nog?) hier te zien:

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=vSTySN2cHyM

 

 

12:20 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, mediamanipulatie |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.