21-05-06

Verantwoordelijkheid

We zijn allen verantwoordelijk voor onze daden en de impact daarvan op anderen.

 

 

Ook al was het misschien electoraal ingegeven door Karel De Gucht, hij heeft het bij het rechte eind als hij stelt dat als je stemt voor het Vlaams Belang dat het dan betekent dat  je het met het racistisch discours van deze partij in meer of mindere mate eens bent, alvast dat dat discours voor jou geen breekpunt is. Het kan zelfs zijn dat juist het racisme je aantrekt. Het is het aanwakkeren van zulke gevoelens dat hen stemmen oplevert. Het ongenuanceerd spreken over bevolkingsgroepen en die groepen dan verbinden met verloedering en criminaliteit. Het ophemelen van de autochtone Vlaming die strijdbaar moet worden gemaakt (het is duidelijk tegen wie). De afgelopen weken hebben aangetoond dat zulke mentaliteit tot niets dan ellende leidt. Dat is ongenuanceerd denken en creëert een verzuurde maatschappij. De racistische retoriek achterwege laten helpt je tenminste iets verder te kijken, verhindert de verzuring,  je sluit je dan niet langer op in je eigen nest.

 

Zonder de stem van zovelen was het blok niet groot geworden. De kiezer kan zijn leven beteren, de partij ook, door niet langer  haatcampagnes op steeds dezelfde bevolkingsgroep te lanceren. Daar heeft de samenleving baat bij als dat niet meer gebeurt. Geeft men de racistische gevoelens ( die des mensen is, maar daarom nog niet moet worden aangemoedigd ) geen spreekbuis meer binnen de eigen partij dan is er geen bezwaar meer om het Vlaams Belang nog langer uit bestuursdeelname  te houden.

 

We zijn verantwoordelijk voor onze daden. Het is al vaak gezegd deze week: geen partij  is rechtstreeks verantwoordelijk voor de racistische moorden in Antwerpen, wel voor de voedingsbodem waardoor racistische gevoelens minder onderdrukt worden, ongehinderd  naar boven kunnen komen. In die zin kan deze partij en zijn kiezers niet zijn handen in onschuld wassen. De anderen evenmin vermits ze zolang de ontevredenheid die heerstte in wijken die overrompeld werden door een toevloed aan allochtonen onvoldoende hebben gehoord.

 

Racisme en omgekeerd racisme, beide zijn ongepast. Omgekeerd racisme is ook ook racisme. Probeer de eigen discriminerende neigingen te onderkennen en in te zien dat dat veralgemeningen zijn. Dat dat gewoon afreageren is omdat je ooit ergens frustraties hebt opgelopen, of gewoon uit angst voor wat komen gaat. Angst is niet de werkelijkheid, het is een gevoel dat je in je eigen nest doet kruipen. Bekijk de realiteit, de mens die voor je staat, niet zijn huidskleur. Hij is meer dan een afkomst.  Allochtoon of  autochtoon elkeen heeft hier rechten én plichten. Het heeft eeuwen gekost om deze samenleving op te bouwen zoals ze nu is. Autochtonen zijn zelf vaak  inwijkelingen, alleen zijn ze hier al zolang dat ze het vaak al vergeten zijn (Hoeveel Spaans bloed zit niet in Vlamingen: kijk maar hoe sterk de haarkleur  verschilt met de Nederlanders: het resultaat van eeuwen Spaanse bezetting in Vlaanderen een bezetting die Nederland niet heeft gekend )

 

Allochtonen en autochtonen moeten samenleven en als dit lukt -en het blijft een ‘als’- is het een verrijking. Het is ons aller verantwoordelijkheid.

 

krantencommentaren:

DM: http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1267281...

Het Nieuwsblad: http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1267281...

Uitgebreid artikel hierrond: http://www.mediargus.be/NL/ViewDoc.asp?Article=BESTHIT.HTM

18:25 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Verantwoordelijkheid Ik voel me toch niet helemaal lekker met de uitspraken van Karel De Gught. Ik meen te mogen denken dat heel wat mensen voor het VB kiezen, niet uit rascistische overwegingen maar om hun afkeer van de heersende politieke cultuur te laten blijken. Waarvan de heer de Gught tot een heel belangrijk lid is. Dus de lijn doorgetrokken, is hij ook mede verantwoordelijk voor wat er gebeurd is.
respectvolle groet. marc

Gepost door: marc | 22-05-06

De commentaren zijn gesloten.