18-05-06

Economie of ethiek wat primeert als er moet worden gekozen …?

Het straatarme Bolivië kwam op bezoek hier in Brussel en Straatsburg o.a. om uitleg te geven rond en steun te vinden bij de E.U.  Bolivië is eeuwenlang geplunderd geweest door buitenlandse naties tot onlangs voor het eerst sedert 181 jaar terug een inheemse president aan de macht kwam: Evo Morales. Morales nationaliseerde reeds 6 maand na zijn aantreden de gas en oliebronnen in zijn land en vond dat de grootste bodemrijkdommen voortaan zijn land ten goede moest komen en dan met name de armen in zijn land. Grootse projecten startte hij op ten gunste van alfabetisatie en medische zorgen voor de inheemse bevolking. Lijkt mij knap werk. Zolang  wij (aandeelhouders, rijke landen) arme landen geen eerlijke kans geven zich te emanciperen zal de immigratiedruk blijven bij ons met alle bijkomende nare problemen. Het kapitalisme is niet de weg die armere landen uit de ellende zal brengen wel solidariteit en een politiek die niet oogt op vlug persoonlijk gewin. Dat laatste is vaak verleidelijk vandaar dat men zo makkelijk in de armere landen stromannen vindt die de macht grijpen om dan de belangen van het buitenland en de multinationals te dienen.

Wat blijkt nu: de Europese volkspartij (waarin de christen-democraten…), de grootste fractie van het Europese parlement bleef afwezig bij de toespraak van Morales…. Wat vind jij daar zelf van Wilfried Martens, voorzitter  van de EVP ? De Gucht, minister van buitenlandse zaken in België, keurt de nationalisatiepolitiek van Morales af. Begrijpelijk standpunt voor een vld'er.... Is iedereen al zo verkocht aan bezit dat een evenwichtigere verdeling van de welvaart alleen maar in nietsverbindende toespraken mag, dat het alleen mag in een kapitalistisch perspectief ? En moeten presidenten die welstand voor allen willen brengen en de historisch kromgetrokken situatie terug willen rechttrekken er desnoods met geweld uit ?

De situatie waarin we nu zitten is geen eindfase. Het ‘kapitalisme met het humanere gezicht ‘ heeft niet met de val van de muur de uiteindelijke overwinning behaald. Miljarden leven in onmenselijke omstandigheden (zij zien niet dat ‘menselijke gezicht’ van het kapitalisme.. het is er ook niet voor hen) en ze hebben geen kansen zich te ontwikkelen. Voor hen is dit een wereldoorlog. De 'have's' tegen de 'have nots'...Aan de Westerse landen de taak aan hun ontwikkeling  mee te werken, zelfs al moeten  we daarvoor wat in de eigen welstand snijden. Solidariteit heeft een prijs die we uiteindelijk graag zullen hebben betaald want die solidariteit  kan uiteindelijk duurzame welstand brengen.

 

 

 

Morales in het Europees parlement in Straatsburg:

http://www.vrtnieuws.net/nieuwsnet_master/versie2/nieuws/...

Toespraak van Evo Morales in het Europees Parlement:

http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/...

 

De Tijd over de houding van de EVP: http://www.tijd.be/mijn_nieuws/buitenland/artikel.asp?Id=...

 

Wikipedia:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Evo_Morales

 

 

Interessant overzicht van Bolivië's geschiedenis ( Arte-uitzending ‘Le dessous des cartes’  ):

11:30 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.