16-03-06

’t Is goed in ’t eigen hert te kijken….dat geldt ook voor de VS.

 

China’s Daily heeft  wel een punt in volgend artikel, zeker sedert de inval van de VS in Irak…..

Hier de originele tekst uit de (ook Engelstalige) Chinese krant:

http://english.people.com.cn/200603/10/eng20060310_249498...

 

En hier de vertaling:

 

De V.S. zou beter aandacht hebben voor  de eigen inbreuken tegen de rechten van de mens.

 

De Overheid van de V.S. moet eerst naar zichzelf kijken vooraleer  modder in het gezicht van anderen te werpen.

Nogmaals publiceerde de US State Department een rapport, op woensdag, over de toepassing van de mensenrechten in andere landen, wijzend naar andere landen voor hun zogenaamde schendingen  van de mensenrechten. Het heeft ditzelfde nu al zeven keer gedaan.

Het kritiseren van andere volkeren en terwijl de eigen problemen negeren is schijnheiligheid, iets waaraan de Verenigde Staten zich bezondigt wat betreft het thema van de mensenrechten.

 

Als dat land over de hele wereld zo bezorgd is rond de rechten van de mens, dan zou het zelf een voorbeeld moeten stellen..

De V.S. stellen inderdaad een voorbeeld: een voorbeeld van het tarten van de fundamentele rechten van de mens en niet alleen bij de eigen bevolking, maar bij inwoners van andere landen.

Dit omvat het misbruik van gevangenen van Guantanamobay  en in Irak, ongebreidelde zware misdaden binnen het eigen grondgebied, discriminatie van vrouwen, en overtredingen wat betreft  persoonlijke rechten en vrijheden door wetshandhavers en gerechtelijke organen.

 

Al deze feiten spreken boekdelen wat betreft de mensenrechten  in de Verenigde Staten. Maar  ondanks het eigen verslag rond dergelijke mensenrechten, handelt het land  als ware het de rechter van de mensenrechten  voor de hele wereld, en het de  andere landen wat dat betreft de les te spellen had.

Handelend als "beschermer" van de rechten van de mens, hanteert  de Verenigde Staten een  dubbele standaard. Het heeft nooit de hierboven vermelde misbruiken in de categorie van schendingen  van de mensenrechten gezet. In plaats daarvan, beschuldigt het andere landen van hun misbruiken.

Wie heeft hen  het recht gegeven dit te doen? Doen ze gewoon zo omdat de Verenigde Staten de enige grootmacht in de wereld zijn? Als dit zo is, dan spelen ze baas over andere landen.

 

Andere landen  berispen op een neerbuigende wijze voor hun inbreuken op de rechten van de mens bevordert niet de interactie tussen landen bij het oplossen van problemen rond mensenrechten.

 

Zo men er echt bezorgd is rond de mensenrechten en  een ideale wereld van vrede en gelijkheid beoogt, dan had de Verenigde Staten nooit als bovenbaas mogen handelen tegenover de rest van de wereld in alle aspecten.

 

Ja, de Verenigde Staten zijn superieur aan andere landen wat betreft militaire macht, maar niet op het vlak van moraal en ethiek.

Het is onmenselijk de anderen zijn eigen begrip van democratie en vrijheid de strot in te duwen, vooral gebruik makend van militaire macht.

Wij zijn in een tijdperk waar  democratie en  vrede overheersen. Het is een universeel aanvaard principe dat elk land, klein of groot, moet genieten van gelijke rechten in de wereldpolitiek. Wij moeten een internationale klimaat opbouwen dat ons zal toelaten de problemen door ernstige besprekingen en onderhandelingen op te lossen.

 

De uitgifte van een dergelijk rapport door het State department  van de V.S. gaat tegen dit principe in omdat het arrogantie verraadt, een houding van superioriteit tegenover andere landen.

Er is  geen  perfect sociaal systeem, noch is  er een land dat volledig vrij is van welke schending van mensenrechten dan ook. Wat het verschil maakt zijn de inspanningen die  een land levert om een beter systeem op te bouwen en de misbruiken teniet te doen.

 

Als de Verenigde Staten werkelijk om de rechten van de mens bij zijn eigen bevolking en die van andere volkeren gaven, dan zou het met de andere landen op een ernstige manier in het kader van de Verenigde Naties hebben moeten werken om te streven naar de uitroeiing van de armoede, voor de rechten van verarmde ontwikkelingslanden  en voor de opbouw van een betere wereld voor alle mensen.

 

 

Mensenrechten in de VS:  http://hrw.org/doc/?t=usa&c=usdom

A.I. over mensenrechten in de VS:  http://www.wereldomroep.nl/themes/mensenrechten/bartstape...

 

Mensenrechten in China: http://hrw.org/doc/?t=asia_pub&c=china

 

 

Dat  de mensenrechten niet perfect zijn  in China wordt door niemand betwist, zelfs door China niet, het zegt dat het eraan werkt. China is een land  van over het miljard inwoners, een land met een geschiedenis van 3000 jaar en vindt niet dat het met de vinger moet gewezen worden door het  jonge broertje, de VS, dat amper 300 jaar bestaat…

Wijsheid krijg je niet altijd met de jaren, inderdaad maar de neerbuigendheid van de VS en zijn meerwaardigheidsgevoel op militair vlak lijken vrij puberaal: wij zullen het allemaal eens vlug klaren zie... We zien het...

 

 

 

Zie ook: De Abu Ghraibfiles: http://www.salon.com/news/abu_ghraib/2006/03/14/introduct...

( foto's en video's klikken onderaan linkse kolom)

10:04 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vs, china, mensenrechten |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.