06-02-06

Wetten zijn bindend voor de eigen groep en niet voor de anderen.…

 

 

 

De grote verwarring: Wat in de Deense cartoon wordt gehekeld is het misbruik van een godsdienst om met geweld  (bommen) een politiek doel te bereiken. Dat wordt uitgebeeld. En wie de echte Mohammed in de spotprent ziet, ziet die nog wel  de pointe? Vanuit westelijke bril gezien is dit geen blasfemie van Mohammed, wel een veroordeling van een richting binnen de Islam die Mohammed misbruikt ( hij wordt misbruikt: hij is dan het middel om zelfmoord-bommenleggers te recruteren). De afbeelding is dus eigenlijk geen afbeelding van Mohammed zelf, wel een aanklacht tegen het misbruik van de figuur van Mohammed om politieke doeleinden. Het  godsdienstmisbruik, dat wordt aangeklaagd !  Dat een Westerse cartoonist daarbij gebruikt maakt van een ‘tekening’ van Mohammed (een cartoon) is voor hem geen misdaad. Ik betwijfel ten sterkste dat het ooit de bedoeling was anderhalf miljard Islamieten tegen zich in het harnas te jagen (je moet wel gek zijn)…  Maar de hele deining nu gericht tegen het Westen heeft die ook geen bedoeling? Zijn er aan beide kanten groepen die voordeel hebben bij een antagonistiche opstelling? Ik vermoed zelfs binnen België: het Vlaams Belang en de extreme fundamentalisten.

 

 

 

Wetten die een groep onderling overeenkwam zijn niet bindend voor buitenstaanders. De universele rechten van de mens zijn daarentegen bindend. Voor eenieder.  Eenieder wordt geacht deze te respecteren wil hij beschouwd worden als humaan. Je moet een ander als mens respecteren. Dat wil daarom nog niet zeggen dat je zijn mening moet respecteren. Wel dat hij een mening mag hebben zolang die mening niet tegen de rechten van de mens ingaat.

Vandaar: de rechten van de mens zijn universeel.

 

Wat de Deense cartoons betreft is de hele heisa er rond grotendeels naast de kwestie. De bedoeling van de cartoons is bepaalde aspecten van de Islam aan te tonen. Bvb  de cartoon van Mohammed met een bom verscholen in z'n  tulband  slaat niet op de werkelijke figuur van Mohammed ( en dan geldt nog - en  uitsluitend voor de Islamieten - dat hij niet mag worden afgebeeld) maar de cartoon drukt uit  wat bepaalde groepen  binnen de Islam met Mohammed doen. Zij misbruiken de godsdienstige figuur om onder het mom van een religieuze oorlog een wereldlijke agenda door te voeren.  Zij misbruiken dan de godsdienst zoals al eeuwen gebeurt (zowel binnen de geschiedenis van het Christendom, als binnen de Islam). Godsdienst stelt je in staat grote groepen in beweging te krijgen, zelfs supra-nationaal. Dus de verleiding een godsdienst te gebruiken om je eigen politieke agenda door te voeren is voor velen onweerstaanbaar.  

 

Wie nu heel Denemarken gaat veroordelen, of de hele Islam doet aan je reinste racisme.

Wie buitenstaanders verbiedt spotprenten te maken rond meningen, beknot de vrije meningsuiting. Die kan beknot worden als het betreft racisme. Vrije meningsuiting is ook beperkt. Je mag niet alles zeggen. Denk maar aan de haatcampagnes terug van Radio mille collines in Ruanda, een van de generators van de genocide. De spotprent van Mohammed met een bom-tulband echter, hekelt het bommenleggen in naam  van de Islam. Dat mag je toch uitdrukken!!  Wie blasfemie roept omdat hier Mohammed uitgebeeld wordt, bekijkt het vanuit Islamitische gelovige bril en niet vanuit de westerse waarmee men slechts het geloofsterrorisme wil hekelen.

 

Als een niet gelovige ‘godverdomme’ zegt is dat misschien niet netjes maar daarom moet men nog niet hem gaan stenigen. Als een westerling een cartoon maakt past dat binnen de westerse persvrijheid en als dat dan gaat over een vreemde groep is dat nog geen racisme. Het is een mening verkondigen.  Het is zeker verkeerd dan doodsbedreigingen alom te gaan uiten. Dat is je reinste intolerantie.  Dan sta je niet toe dat de anderen meningen over jouw geloof hebben. Verkeerd en onduldbaar zijn bvb prenten die aanzetten  tot moorden en  racisme. De spotprent die verscheen waarin Mohammed een bom-tulband draagt hekelt fanatiek geloof dat over lijken wil gaan.  Ook veel Islamieten willen geen fanatiek fundamentalisme.

 

Godsdienst, een overtuiging  kan je niet verplichten. Je gelooft dat wat je wil geloven, je gelooft in  het geloof dat je aanspreekt.  De meerderheid wil vreedzaam  met andersdenkenden leven. Dat vereist  respect voor mekaar en tolerantie.

Dan tolereer je  dat anderen niet je geloof hebben en dus soms zaken  doen die medegelovigen niet mogen. Je kan niet verwachten dat een moslim christelijk wordt,  noch omgekeerd. Je moet dan kunnen dulden dat de andere groep spotprenten tekent van binnen de eigen godsdienst heilige huisjes. Dat mogen zowel Islamieten als Christenen als Joden. Anders ligt het als men groepen aanzet mekaar te vermoorden, groepen demoniseert (bvb nu De Denen of vroeger de Joden of Islamieten of Christenen of Protestanten, iedereen kwam ooit aan de beurt met zoveel leed als gevolg…)  dan is het je reinste racisme dat  elk  mens moet verwerpen tot welke godsdienst hij ook behoort.

Dan repecteert men niet de rechten van de mens.

 

Alleen leg dat maar eens uit aan een woedende groep. Aan een woedende groep die zich door de woede verbonden voelt. Die vaak onterecht verdrukt werd (door het Westen en ook vaak in het eigen land…)en die  zich nu mag uiten.  Hoe breng je zulke groep nog tot redelijk denken daarover?

 

Universele Rechten van de Mens:  http://www.unhchr.ch/udhr/lang/dut.pdf

 

Commentaar van 7/2/06 van Het Nieuwsblad:

http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1209575...

 

Het hele cartoondossier van De Morgen: http://www.demorgen.be/dossiers/dossier.html?id_dossier=N...  

21:00 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.