03-02-06

De ‘Deense’ cartoons

 

Een hele heisa dus rond de cartoons. (Dit gebeuren was trouwens de aanleiding voor het publiceren  van de  3 voorgaande logjes rond teken, taal en realiteit.).

 

Hoe sterk of hoe afbrekend een cartoon ook zij, zij raakt nooit het object zelf. Dat behoort  tot een andere orde. In die zin kan een cartoon geen object van karikaturisering (God, Mohammed, Jezus of wie dan ook) raken. Hooguit raakt ze de tekenaar, degene die evt. daarmee wil kwetsen.

 

Iemand die een ander wil kwetsen loopt zelf ook risico als weinig talentvol, ongemanierd e.d.m. de geschiedenis in te gaan. Je moet niet daarvoor naar de wapens grijpen! Zo hebben Pilatus en Caifas bvb. zichzelf veroordeeld door Christus te laten kruisigen. Zij gaan de geschiedenis in  als laf, zij stelden (achteraf gezien) met de veroordeling een domme daad: zij blijken een van de grootste charismatsche wereldleiders te hebben gedood  en werden door hun daad juist  de oenen in alle geschiedenisboeken.  Al zou je ook kunnen zeggen dat ze juist door dat te doen van Christus een wereldleider hebben gemaakt, de mislukkeling die tot God verheven is…. De man (ecce homo) die van zijn dood zijn hoogtepunt maakte. Zij hebben dus aan zijn opkomst ongewild meegewerkt.

 

Een cartoonist die met zijn tekening iemand beledigt, sla je terug met gelijke munt (een antwoord) maar grijp je niet naar de keel. Dat is een teken van zwakheid, niet van kracht. Als men Mohammed uitbeeldt met een bom in zijn tulband is dat hoe hij door sommigen in het Westen gezien wordt en je bevestigt dat beeld helaas als je  daar schietend en gijzelend op  reageert.. Het is een beeld dat iemand van  Mohammed heeft, een beeld, en een afbeelding is niet de realiteit. Op deze manier krijgt de Westerling  een beeld van een fundamentalistische islam die zo ver gaat dat hij elke tegenstander wil  opblazen.  Het is dat beeld ook dat we op de karikatuur zien. De karikatuur is dan ook eerder een beeld van een soort ‘gelovige’ dan het beeld van Mohammed. Het is het beeld dat fundamentalisten van Mohammed maken 

 

 Geloof is geen wilsact, je verandert ook niet zomaar van geloof zoals je van mantel verandert. Dat is een innerlijk proces, een overtuiging. Rond het geloof van een ander kan je uitspraken doen, het is best nooit een vast beeld te maken van iemand  vandaar ook binnen de islam het verbod om afbeeldingen te maken (met het gevaar dat je de afbeelding zou vereren, en je weggaat van de echte meditatie nl die van de realiteit, het werk volgens hen van Allah.  Zowel de islamiet als de Westerling zouden er dan ook goed aan doen van die andere cultuur en haar bewoners  ook geen ‘beeld ‘ te maken.

.

 

Het hangt dus er allemaal vanaf hoe je dit alles bekijkt. Als men in de moslimlanden nu met wapens het gebouw van de Europese Gemeenschap beklimt en vandaar agressief de lucht in begint te knallen, heeft dat nog weinig te maken met de realiteit van  cartoons of karikaturen waar men niet de profeet mee beledigt, hooguit zichzelf… Cartoons vertellen iets over mensen, hoe zij hun overtuiging  en andere godsdiensten bekijken of  hoe ze zichzelf en anderen bekijken. Cartoons zijn een manier zoals een ander om ideeën uit te drukken. Als men in sommige oorlogsgebieden de godsdienst gebruikt  om bepaalde wereldse politieke doeleinden te verwezenlijken dan is dat een verregaand  misbruik van God, Allah, Jezus of Mohammed. Dan spant men de godsdienst achter zijn kar om de bevolking voor zijn zaak te winnen. Iets wat zowel bij de Taliban gebeurt, als hier in het Westen. Bij de Taliban om de moslimvolkeren te verenigen en een krachtige stem te krijgen tegenover Israel, hier in het Westen bij  reverend Patterson bvb, om de Amerikaanse belangen in Z-Amerika te verdedigen. Dat heeft niets met godsdienst te maken, alles met eigenbelang, met politiek.  

 

Je kan  groot respect hebben voor de Islam zoals je die leert kennen via de  NMO  en zelf volg ik met veel interesse en bewondering de vaak interessante discussies. Verdraagzaamheid en vrijheid van meningsuiting is een recht voor alle groepen. Een karikatuur maken behoort tot het recht van de vrije meningsuiting. Als die voor een bepaalde groep beledigend overkomt  kan die daar op reageren. Maar dreigen met fatwahs, gijzelingen en bommencampagnes wijst op verregaande intolerantie. Hij maakte een tekening van Mohammed (het woord Mohammed is trouwens ook een tekening al is het er dan een met ‘letters’.) Als zulks verboden is bij de Moslims  moet je  dat daarom nog niet eenieder verbieden die ongelovig is.  Dat is democratie.  Er bestaan andere overtuigingen.  Jij kan hier samenleven met de andere overtuigingen.  Zoniet heb een staatsgodsdienst die iedereen moet aanhangen en die staat steeds in functie van de staatspolitiek (zie de afgelopen millenia…).

 

Je kan van racisme spreken als men niet meer nuanceert maar zijn oordeel over de andere groep gaat veralgemenen: zo zijn ze.  Als men bvb. een incident met een Deens cartoonist verbindt met alle inwoners van de E.G.  Zo worden gemoederen opgehitst en overtuigt men elkaar van het eigen gelijk.  Waarom kreeg Mohammed een tulband met een bom in? Omdat een aantal fundamentalistische groepen de islam misbruiken om hun eigen politiek discours te vestigen. Dat geeft hen een internationale uitstraling. Godsdienst wordt vaak misbruikt om de werkelijke politieke motieven te verhullen. En waarom is de islamitische stem zo luid geworden. Omdat lange tijd de VS alleen de stem van Israel  hoorde en de Palestijnen in de kou liet. Solidariteit is een belangrijke waarde onder moslims en zulk gedrag tegenover Israel blijft niet ongestraft. De radicalisering vindt daar haar voedingsbodem.

 

Racisme kennen we bij het Vlaams Blok dat  Maghrebijnse allochtonen  verbond met  misdaad, criminaliteit (een veralgemening dus: racisme) en  dat probeerde men dan  in allerlei pamfletjes telkens aan te dikken en men hoopte op die manier telkens stemmen te winnen, wat overigens lukte. “Die groep deugt niet…”  Geen fair spel, wel een met belangen: kiezers sprokkelen voor het eigen belang….

Je kan datzelfde spel, diezelfde belangen nu ook vinden  bij heethoofden in sommige moslimlanden (en ook hier) die in het incident rond de karikaturen een kans zien om zich te kunnen  wreken op  hun kop van  jut: alle inwoners van  de E.G. Wat hier gebeurt  is dan een transfer van frustraties.

 

Beide groepen zijn in dit geval, gek genoeg,  één pot nat.

Beide slachtoffers van volksmenners die feiten gebruiken om massa’s te manipuleren.

 

De Morgen: http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1207175...

Het Nieuwsblad: http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1207393...

De Standaard: http://www.standaard.be/meningen/commentaar/index.aspx

 

 

18:39 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

Pret met Mohammed Ik hield me al langer bezig mat Mo'ke....

Gepost door: tiberius | 03-02-06

De commentaren zijn gesloten.