01-02-06

Gevaarlijk idee nr 3 Piet Hut

 

 

 

Piet Hut

Professor Astro-fysica (Princeton)

 

 

 

Een radicale herbeoordeling van het karakter van tijd

 

Copernicus en Darwin haalden onze traditionele plaats in de wereld weg en onze traditionele identiteit in de wereld. Welke is de volgende traditionele trek die van ons zal worden weggehaald? Ik  meen dat het de wereld zelf zal zijn.

In die richting zien  we daarvan de eerste kleine stappen in de fysica, de wiskunde en de computerwetenschappen  van de twintigste eeuw, van quantummechanica  tot  de resultaten zoals ze verkregen zijn  door Gödel, Turing en anderen. Ontologieën* van onze werelden, concreet zowel als  abstract,  zijn  reeds begonnen weg te smelten.

 

Het probleem is dat bij de  quantumverwarring en logische onvolledigheid het ontbreekt aan de recht voor zijn raapse kwaliteiten  van een tollende  aarde en van onze verwantschap met apen. Wij zullen moeten wachten op het verdere ontrafelen van de ontologie van de traditionele wereld, vóór de avantgarde  inzichten tot  een echte revolutie zullen leiden.

 

Copernicus verstoorde de morele orde, door het strikte onderscheid tussen hemel en aarde op te lossen. Darwin deed hetzelfde, door het strikte onderscheid tussen mensen en andere dieren op te lossen. Zou de volgende stap de ontbinding van het strikte onderscheid tussen werkelijkheid en fictie kunnen zijn?

 

Dit kan alleen maar schokken als het komt  op een wetenschappelijk eerbiedwaardige manier, als een zeer nauwkeurige en niet te vermijden conclusie - het zou de technische sterkte moeten hebben van een hoeveelheid kennis zoals bij de quantummechanica, dat in tegenstelling met  de hoop meningen op het niveau van cultureel relativisme.

 

Misschien zal een radicale nieuwe beoordeling van het karakter van de tijd dat bewerkstelligen. In de dagelijkse ervaring stroomt de tijd, en wij stromen mee. In  de klassieke fysica, is de tijd  bevroren als deel van een bevroren plaats-tijdbeeld. En er zijn, tot hiertoe, geen overeengekomen interpretatie van tijd in de quantummechanica.

 

Wat als een toekomstig wetenschappelijk inzicht in tijd  zou aantonen  dat alle vorige beelden  verkeerd zouden zijn, zou aantonen dat verleden en toekomst en zelfs het heden niet bestaan? Dat de verhalen geweven  rond onze individuele persoonlijke geschiedenis en toekomst, dat die verhalen  alle verkeerd  zijn? Nu dat zou een gevaarlijk idee zijn.

 

 

http://www.edge.org/q2006/q06_index.html

 

 

* ontologie (v. Gr. ontos = zijnde, logos = verklaring, leer), ook: leer van het zijnde of zijnsleer, term, ontstaan in de wijsbegeerte van de 17de eeuw, was een synoniem voor metafysica, maar hij kreeg vooral door toedoen van Christian von Wolff (1679–1754) een speciale betekenis: de ontologie werd de leer van de zijnden als zodanig, hun aard, eigenschappen, rangorde en onderlinge betrekkingen ( ‘algemene metafysica’).

Encarta® - Encyclopedie. © 1993-2002 Microsoft Corporation/Het Spectrum. Alle rechten voorbehouden.

 

 

De idee dat tijd niet bestaat is nog te vatten lijkt me: alleen het heden is. Het Nu. The Eternal Now. Het woord dat nu valt, deze adem, dit oog op dit scherm.  Verleden en toekomst zijn gedachtenconstructies. Er is bewustzijn. Het bewustzijn van de kosmos. En dat uit zich via wezens die zich ‘ik’ noemen (ook al hebben ze weinig eigens/ van zichzelf- ze doen  allen  hetzelfde: ze pogen zich voort te planten en pogen de best mogelijke situatie uit te bouwen om dat te kunnen doen. Vaak hebben ze grootheidswaanzin. Of voelen ze zich minderwaardig door hun eigen grootheidswaanzin waaraan ze zelf niet kunnen voldoen.  De angst voor de dood is er omdat je een ik vormt, het ik wil zich voortzetten ook al is dat ik slechts een gedachtenconstructie ( een idee dat er een constante is, terwijl het hier gaat om een constructie van een verzameling ‘in de tijd’ gevormde(misvormde) gedachten rond een zelf. Je gedachten maken een zelf. Dat wordt sterker in de tijd. Het hart klopt, laat hersens werken en gedachten borrelen op, een zelf ontstaat via het denken. Dat zelf  is een structuur, een gedachtenstructuur.   Ik, doeterniettoe.

 

23:46 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.