26-01-06

Schandalig en Schijnheilig …: gevangenen exporteren om ze te martelen.(outsourcing torture )

 

De bewindvoerders in de VS  geven blijk van verregaand cynisme: zij martelen wel niet zelf en respecteren zgz. wat dat betreft de mensenrechten maar exporteren gevangenen voor martelingen naar het buitenland waar men dan zijn gang kan gaan. Als de  Amerikaanse regering dan zegt dat ze niet folteren is dat je reinste hypocrisie vermits ze het gewoon laten uitvoeren door ‘buitenlanders’…. Zij geven de opdracht !!!!.  Mensenrechten moeten universeel toepasbaar zijn voor wie ze ondertekent en mogen niet gebruikt worden naar goeddunken. De anderen met de vinger wijzen rond de mensenrechten en zelf ongeremd je gang gaan (ook al gebeurt het in het ‘buitenland door buitenlanders in opdracht’) is verachtelijk. Kan het nog smeriger? Dat kán  niet worden goedgepraat. Dit is naast een schending van de mensenrechten ook nog je reinste misleiding, manipulatie van de bevolking.

Mogelijk hebben onze Europese regeringen  ondertussen aan dit alles stilzwijgend meegewerkt door over deze handelswijze (‘outsourcing torture’) te zwijgen….

 

 

De  bedenkingen van Human Rights Watch bij  monde van Kenneth Roth hierrond:

Interpreting U.S. Policy on Torture and Inhumane Treatment  
 
Mp3, 5 Minutes, 2.3 MB

 

Human Rights Watch over martelingen:

http://www.hrw.org/english/docs/2005/10/13/global11871.htm

 

http://news.independent.co.uk/europe/article340707.ece

 

Dick Marty over deze handelswijze voor de raad van Europa:

“Suspected terrorists have been taken across EU, stripped of all rights and taken to countries wher they have no guarantee of basic human right. Is it really possible that no one in Europe knew anything about this?”

vertaald: “ Van terrorisme verdachten  zijn vervoerd over de Europese Unie,  alle rechten hen ontnomen, en gebracht naar landen waar ze geen waarborg hebben op basis mensenrechten.  Is het mogelijk dat niemand in Europa daar iets over heeft geweten? “

http://www.eupolitix.com/EN/News/200601/a699f6e1-239b-468...

 

 

 

12:07 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.