29-12-05

Nog 1 dag van het Einsteinjaar….

 
 
 
 
 
 
 

Einstein   waarover we het een aantal keren hadden in BB (vooral begin dit jaar  23/2, 25/2      ) heeft ontieglijk  meegeholpen de mensheid tot een hoger niveau te verheffen en had  het grote morele besef dat het voortbestaan van de mensheid geen vanzelfsprekendheid is. Alleszins niet  in een wereld zoals toen (1945 en overigens  ook niet zoals nu ). Hoe er toen gedacht en vooral gehandeld werd. Die grote discrepantie tussen denken en handelen.

Datzelfde kwam  dit jaar weer overduidelijk  tot uiting (ook al is dat 60 jaar later!) in de Irakpolitiek van de VS.  Bush verwoordt wat grote belangengroepen in de VS wensen, belangengroepen waartoe hij trouwens behoort. En hij stelt de Irakpolitiek met de tienduizenden slachtoffers voor als een goed zaak voor Irak en Amerika. (Truman wou in 45 ook absoluut de atoombom uittesten ook al verzette  Einstein zich daar sterk tegen)

 

Het Einsteinjaar lijkt  in Brussel nog maar pas begonnen. De tentoonstelling ‘Einstein anders bekeken’ is juist geopend en loopt nog tot 1 mei 1996. http://www.alberteinstein.be/expo/nl/

( de subpagina Einstein en Wetenschap, m.i. toch een wezenlijke is nog in opbouw!!!!)

 

 

Mooie degelijke site: Einstein, image and impact: http://www.aip.org/history/einstein/index.html

Mooie pdf  van deze site over Einstein: http://www.aip.org/history/einstein/einstein.pdf

 

Audio-file waarin Einstein zelf E=mc² uitlegt: http://www.aip.org/history/einstein/voice1.htm

 

Mooie Duitse pdf  Texte für den Unterricht:   http://www.bmbf.de/pub/betrifft_einstein_texte_fuer_den_u...

 

 

 

Tenslotte een juweeltje‘The World as I see it “, an essay by Albert Einstein:  http://www.aip.org/history/einstein/essay.htm

 

Meer dan de moeite om het te vertalen en erbij stil te blijven staan, vandaar hier de vertaling:  

Hoe vreemd is het lot van ons stervelingen! Elk van ons is hier voor ‘n kort tijdelijk verblijf; voor welk doel weet hij niet, hoewel hij soms denkt dat hij het aanvoelt. Maar zonder diepere bezinning weet men uit het dagelijkse leven dat men leeft voor  andere mensen -- eerst en vooral voor hen waarvan  de glimlach  en welzijn ons eigen geluk geheel  afhankelijk is , en dan voor velen, ons onbekend, met wie ons lot verbonden is  door de banden van sympathie. Honderd keer elke dag herinner ik me eraan dat mijn innerlijk en uiterlijk leven  gebaseerd is op het werk van andere mensen, levenden en doden, en dat  ik  me moet inspannen om in de zelfde mate te geven zoals  ik heb ontvangen en  nog ontvang...

"Ik heb nooit  gemak en geluk bekeken als doelen op zich -- deze hachelijke  basis zie ik als het ideaal van de varkensstal.  Idealen  die mijn weg hebben belicht, en me telkens weer  nieuwe moed hebben gegeven om het leven blij onder ogen te zien zijn Vriendelijkheid, Schoonheid, en Waarheid geweest. Zonder de voeling met zielsverwanten, zonder de betrokkenheid met de objectieve wereld, het eeuwig onbereikbare op het gebied van kunst en wetenschappelijke inspanningen, zou het leven me leeg geschenen hebben. De afgezaagde doelen van menselijke inspanningen -- bezit, uiterlijk succes, luxe -- schenen  me altijd verachtelijk.

"Mijn hartstochtelijke hang naar sociale rechtvaardigheid en sociale verantwoordelijkheid stond altijd vreemd genoeg tegenover  mijn uitgesproken gebrek aan behoefte aan direct contact met andere mensen en gemeenschappen. Ik ben echt een ' eenzame reiziger ' en heb nooit  behoord tot mijn land, mijn huis, mijn vrienden, of zelfs mijn directe familie, met heel mijn  hart; tegenover deze banden, heb ik nooit  afstand en de behoefte aan eenzaamheid verloren. verloren..."

"Mijn politieke ideaal is democratie. Respecteer elke mens als individu en dat geen mens zich laat verafgoden. Het is een ironie van het lot dat ikzelf het voorwerp ben geweest van bovenmatige bewondering en eer van mijn medemensen,  niet door of dankzij mijzelf. De oorzaak van dit kan wel zijn  de wens, onbereikbaar voor velen, de weinige ideeën te begrijpen die ik bereikt heb door onafgebroken strijd  met mijn zwakke krachten. Ik ben me vrij  bewust dat voor om het even welke organisatie om zijn doelstellingen te bereiken iemand  het denken en het leiden moet doen en over het algemeen de verantwoordelijkheid moet  dragen. Maar de geleiden  moeten  niet worden gedwongen, zij moeten hun leider kunnen kiezen. Naar mijn mening degenereert spoedig een autocratisch systeem van dwang; dwang trekt mensen met een  lage ethiek aan... Het werkelijk waardevolle  binnen het schouwspel van het menselijke leven lijkt me niet de politieke staat, maar het creatieve, gevoelige individu, de persoonlijkheid; dat alleen  leidt  tot het  edele en het sublieme, terwijl de kudde als dusdanig  saai blijft denken en saai blijft voelen.

"Dit onderwerp brengt me aan die slechtste uitwas van het kuddeleven, het militaire systeem, dat Ik verafschuw... Deze plaag-vlek van beschaving zou zo vlug mogelijk moeten worden afgeschaft. Heldhaftigheid op bevel, zinloos geweld, en alle walgelijke onzin die doorgaat in de naam van vaderlandsliefde -- hoe passioneel haat ik dat alles!

"de mooiste ervaring die wij kunnen hebben is geheimzinnig. Het is de fundamentele emotie  bij de wieg van ware kunst en ware wetenschap. Wie dat  niet kent  niet meer benieuwd kan zijn, zich niet meer verwonderd, is zo goed dood, en zijn ogen zijn verduisterd. Het was de ervaring van geheimzinnigheid -- zelfs indien gemengd met vrees -- die de godsdienst verwekte. Een kennis van het bestaan van iets waar we niet in  kunnen  doordringen, onze waarnemingen van de laatste grond  en de stralendste schoonheid, welke slechts in hun meest primitieve vormen voor  onze geest toegankelijk is: het is deze kennis en deze emotie die ware religiositeit vormen. In deze betekenis en alleen in deze zin, ben ik een diep religieus mens…  Ik neem vrede met het mysterie van de eeuwigheid van het leven en met een kennis een zin van de wonderlijke structuur van het bestaan.- evenzeer van de nederige poging om de Redelijkheid te begrijpen die zichzelf in de natuur uit.

 

 

Albert Einstein.


 

22:54 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

.. bedankt voor de (nieuwe) links, en voor de vertaling

Gepost door: evy | 29-12-05

De commentaren zijn gesloten.