08-11-05

Straatgeweld herfst 2005 een collectieve schuld ?


 
 
 
 
 

Het is makkelijk de relschoppers in de Franse voorsteden met de vinger te wijzen. Dat maakt het probleem overzichtelijk, eenvoudig en je weet zo al de oplossing: die nestbevuilers moeten oprotten, ze streng aanpakken en het zaakje  is opgelost. … Dat laatste is wishful thinking. Niks opgelost, massa’s volkeren liggen aan onze deur te kloppen en dat kloppen blijft duren. Nog generaties lang. De vraag is: Hoe pakken we deze  voortdurende infiltratie aan onze grenzen het best aan? Die infiltratie zal blijven duren in deze tijd van makkelijke communicatiemiddelen   tot er een degelijke oplossing aangeboden wordt.  En zal die er komen? De druk van al deze volkeren die is er al, hij zal alleen nog versterken. Zeker van.  Het probleem nu is evenwel voelbaar binnen onze grenzen. Mensen die in Frankrijk  wonen bvb. en vinden dat ze onvoldoende deel hebben aan de welvaartskoek. Werkloosheid (bij jongeren tot 50%), slechte behuizing (hoewel….vergeleken met verpauperd Amerika zeker niet…) e.d.m. Maar hoe is dat zover kunnen komen? Ongepaste behuizing? Welke behuizing had het dan moeten zijn?. Men spreekt nu van alle kleine hoekjes en kantjes terug weg te doen, en bosjes en groen ook (‘ dat zijn plekjes die vragen om verkrachtingen’ ). Het is allemaal afhankelijk hoe je het bekijkt.  Ivry dat eind jaren 60  de  ideale communistisch bestuurde  randstadgemeente was, tenminste zo werd het voorgesteld,  wordt nu bij de rellen van 2005 plots anders voorgesteld. http://www.ivry94.fr/web/2001.htm

 

 

Vanzelfsprekend moeten de relschoppers in Frankrijk worden aangepakt, liefst snel (wat na 11 dagen al niet meer het geval is) en kordaat. De herrieschoppers vragen  niet beter dan het bestaande structureel  geweld te vervangen door straatgeweld met de wet van de sterkste. Dat kan en mag niet niet in een democratische staat en de zinloze nachtelijke vernielingstochten  kunnen slechts beëindigd worden door een kordaat optreden. Tijdens de vernielingstochten  worden vaak wagens of  bezittingen vernield van hen die zelf kansarm zijn  ook lijnbussen , toch het meest democratische vervoermiddel, moeten eraan geloven. De bezittingen van de gemeenschap, scholen, kleuterklasjes  e.d.m worden  lukraak vernietigd.  Dom geweld van gefrustreerden die hun woede op alles wat ze op hun weg tegenkomen afreageren.

 

Hoe kan dat eindigen?  Door het sociale weefsel terug meer op te bouwen, niet door blinde repressie.  Door mekaar beter te leren kennen. Door iedereen te laten deelnemen aan het economisch leven.  Nu is 50% van de allochtone jongeren werkloos!  Dat kan niet anders dan problemen met zich mee brengen. Dat blijft niet ongestraft (China bvb. is verstandig nog een groot aantal verlieslatende bedrijven open te houden – je kan niet zomaar tienduizenden ongestraft op straat zetten; dat is om revolutie vragen…)   Ondernemers nemen te weinig allochtonen in dienst,ook zij hebben een essentiële opdracht binnen het hele sociale proces. Een onderneming met werknemers is niet uitsluitend een 'winstfabriek', een ondernemer heeft een sociale taak. Een werknemer eveneens.  Het sociale weefsel is met de jaren steeds dunner  geworden. de staat (toch een sociale verwezenlijkijking van ons allen)  lijkt veeleer een melkkoe die we zo veel mogelijk leegmelken...

 

Ook de sociale controle van de ouders op hun kinderen wordt steeds kleiner. Een paar voorbeeldjes? Gsm maakt het mogelijk voor kinderen  een eigen netwerk van contacten  aan te leggen zonder dat ouders er zicht op hebben (tien jaar geleden nog  was er slechts een huistelefoon in de meeste gezinnen, ouders luisterden heimelijk mee…) Kinderen zitten vaak achter een playstation 2 de gruwelijkste spelletjes (e.d.m.) uit te voeren (nu met hoog werkelijkheidsgehalte!) Zij die geen playstation hebben reageren dat af door die spelletjes  volledig in de werkelijkheid uit te voeren (het hoogste werkelijkheidsgehalte!) Is dit onzin, ik meen het niet…. Videogames,  zijn uit de hand aan het lopen. Die hebben soms een nefaste invloed. Alle instincten in de mens kunnen aangewakkerd worden en daar zit dan gegarandeerd geld in en dat is de enige wet die telt in een consumptiemaatschappij. In naam van de vrijheid lijkt alles toegelaten. Ongebreidelde vrijheid leidt juist tot ongelijkheid. Ouders lijken vaak niet thuis eens er moeilijkheden opduiken met hun kinderen….  Een sociaal weefsel is noodzakelijk.  En dat dat weefsel  er psychisch nu zo belabberd uitziet daaraan kunnen, moeten  we allemaal, autochtoon en allochtoon,  werken elke dag in onze naaste omgeving.  Het gaat niet op alleen te strijden voor het eigen inkomen, de eigen rechten. Je moet mee opkomen  voor de rechten van je buur, welke kleur of overtuiging die ook heeft, zoniet ben je nooit veilig….  Sociale controle moet bij autochtonen en allochtonen en nog liefst gemeenschappelijk. Tenslotte we hebben een gemeenschappelijk belang te verdedigen : onze bussen, onze scholen onze leefomgeving..Dat dat er  is, dat die leefomgeving draaglijk is,  is  geen vanzelfsprekendheid. Onze leefomgeving maken we zelf, elke dag.

 

Krantencommentaren van 7 november 2005:

D.M.: http://www.mediargus.be/FR/viewdoc.asp?article=med1117974...

 

D.S.: http://www.mediargus.be/FR/viewdoc.asp?article=med11181550.html

 

B.v.L.:  http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1118102...

 

Alle Vlaamse  krantencommentaren van 8 november gaan over de rellen:

 

D.M: Heeft Sarkozy gehandeld uit electorale motieven? http://www.mediargus.be/NL/pub/viewdoc.asp?article=med111...

D.S: licht ontvlambaar materiaal hier ook aanwezig

http://www.mediargus.be/NL/pub/viewdoc.asp?article=med111...

De Tijd : sociale kloof moet gedicht worden :

http://www.mediargus.be/NL/pub/viewdoc.asp?article=med111...

GvA:  http://www.mediargus.be/NL/pub/viewdoc.asp?article=med111...

Het Nieuwsblad: over égalité http://www.mediargus.be/NL/pub/viewdoc.asp?article=med111...

Het volk: Ook hier moet er plaats blijven voor dialoog, overleg

http://www.mediargus.be/NL/pub/viewdoc.asp?article=med111...

 

 

 

interessante blog rond het  geweld in de randsteden:

Le Monde:  http://parisbanlieue.blog.lemonde.fr/parisbanlieue/2005/1...

 

Bezoek eens een blog over het leven in randsteden : « toutes les banlieues se ressemblent alors je voudrais que toutes les banlieues se rassemblent. Alle randsteden lijken op mekaar, dan moeten alle randsteden samengaan… » met een  overvloed aan foto’s over HLM’s  en daarbij commentaar van bewoners…  http://cites2france.skyblog.com/index.html

 

 

Het randstadgeweld dag na dag : http://www.lemonde.fr/web/module_chrono/0,11-0@2-3226,32-...

 

Speciale editie van Libération: Banlieues édition spéciale: http://www.liberation.fr/page.php?Article=336854

 

 

 

(illustratie; http://www.lemonde.fr/web/vi/0,47-0@2-3226,54-707204@51-704172,0.html

les principales villes touchés par les violences – Le Monde)


 


14:43 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

Commentaren

.. om de krantencommentaren uit te diepen heb ik jammergenoeg geen tijd, nu toch niet.
Van 1 ding ben ik echter goed op de hoogte; het vastbijten, nek uitsteken van ouders, voor (hun) kinderen die (bijna) het verkeerde pad opgaan... Wel; je moet het maar eens doen, je nek uitsteken. Jaren aan een stuk, verdedigen, praten, en bovendien een anti-struisvogelpolitiek volhouden. Vraagt massa's moed, doorzettingsvermogen, energie, temidden van mensen die (bewust of onbewust) doen alsof hun neus bloedt en - inderdaad - niet thuis zijn, of doen alsof.
Dat, mijn beste, vraagt energie, vastberadenheid, die de meesten niet willen, of kunnen, geven.
Enz enz... , niet eens toegespitst op de dr. jou beschreven problematiek die enorm diep gaat en maatschappelijk zo veel vraagt....
Ik moet stoppen; ik mag/moet werken, vanuit de living, met zicht op 1 van onze dochters (18) die nu een taart aan het bakken is. Geslaagd? Wie zal het zeggen? Hoe anders liggen hun normen? En zullen die liggen, binnen 20 of 30 jaar?

Gepost door: Evy | 08-11-05

alles is steeds opnieuw te bekijken... Inderdaad Evy een zeer moeilijke taak die altijd haast deels anders loopt dan je zou wensen. Het gaat dan ook om mensen met een eigen wil, gelukkig maar en je moet je als jongere kunnen profileren en afzetten, dat hoort nu eenmaal tot het opvoedingsproces. Ouders kunnen niet met de vinger gewezen worden als de oorzaak als het misloopt of goed loopt. Hooguit voor een deel. Ouders zijn niet verantwoordelijk voor de daden van hun kinderen, uiteindelijk kiezen de kinderen zelf wat ze doen . Zij maken de keuzen doe ik dit of dat...Ouders wijzen hooguit een richting, geven mogelijkheden aan en of een kind die richting volgt of niet, tja dat is dan hun keuze.. Zo zijn een groot aantal factoren m.i. die in de bestaande rellen meespelen.

De normen die jongeren hebben zullen anders zijn dan die van de ouderen, normen en waarden zijn niet vastliggend maar veranderen met het tijdsklimaat. Gelukkig maar, anders was het bezit van slaven bvb nog altijd een bewijs van welstand...

Je bent niet verantwoordelijk voor de daden of het slagen van je kinderen, je kan je daar zelfs nooit op beroemen, het is van zoveel factoren afhankelijk (ook factoren onafhankelijk van de wil van de kinderen zelf)....Je kan hooguit verder toekijken en helpen als ze dat wensen en als je oordeelt dat je er goed mee doet. De ideale opvoeding bestaat niet. Rousseau schreef boeken over de ideale opvoeding maar verwaarloosde zijn kinderern ....

Het is steeds prettig je reacties te lezen.

Gepost door: doeterniettoe | 08-11-05

.. Het is hier goed vertoeven...
Bedankt voor de link naar Simon Vinkenoog. En voor de andere.

Gepost door: Evy | 09-11-05

De commentaren zijn gesloten.