20-10-05

Liberté, égalité, fraternité - vrijheid, gelijkheid, broederlijkheid? Die volgorde?

 
 
 
 
Vrijheid is slechts mogelijk als er al gelijkheid van kansen is. 
 
 
 
 
 
 

Vrijheid is het hoogste goed wordt hier in het Westen gepropageerd en dat wordt vaak als excuus gebruikt om dictatoriale regimes omver te werpen (vaak met een perfide bijbedoeling er een  nieuw kapitalistisch wingewest voor de  eigen economie van maken)

 

Gelijkheid komt op de eerste plaats. Zonder gelijke kansen voor eenieder heeft de gegoede burger een mijlengrote voorsprong op de arme ondervoede sukkelaar die nooit of amper  heeft kunnen schoollopen…

 

Waar gebeurt dat nog? Zie naar het grootste deel van de wereld, kijk gewoon even over de grenzen van de EEG: waarom drummen duizenden Afrikanen rond het nieuwe ijzeren gordijn, dat nota bene wij, de rijke Europeanen, hebben opgetrokken? Omdat ze het ginds zo goed hebben misschien?

Wie ze nog niet gezien heeft kijkt  naar de schrijnende reportage van Tegenlicht : 

Leven in Afrika .   (Video on demand):

http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/1029...

(reeds vermeld in BB van 8/7/2005 )

 

Gelijkheid is het belangrijkste recht voor eenieder. Zonder gelijkheid is er geen vrijheid  voor de armeren..  Zolang  we dit tweede grondrecht onder tafel vegen schieten we de bezitlozen neer of dood aan onze grenzen en willen WIJ zelf onbeperkt kunnen reizen in naam van de vrijheid.  Wij worden opgevoed ons als kleine kapitalisten te gedragen, het normaal te vinden dat wij dingen mogen doen in naam van de vrijheid die anderen financieel hoegenaamd  niet kunnen.

 

Het is daarom van zeer groot belang dat de Chinese overheid de nieuwe opgekomen welvaart spreidt en het verschil tussen arme en rijke Chinezen zo veel  mogelijk ongedaan maakt.

Zo lang een groot percentage van de wereldbevolking ondervoed is (een schandaal dat dit nog altijd zo is,  men gaat dit  oplossen de eerste 15 jaar van dit nieuwe millenium ZEGT MEN,) zo lang is vrijheid onbestaande voor de have nots.

 

Het Westen moet inbinden en de arme landen kansen geven zich evenwichtig te kunnen ontplooien. Niet door corrupte regimes te steunen die de Westerse economie goedgezind zijn, maar eerlijke regimes steunen ook als men daarmee in het eigen vlees snijdt m.a.w. als dat betekent dat we onze welvaart wat moeten inbinden. Amerika en Europa moet ook de gelijkheid binnen de eigen grenzen en daarbuiten grondig aanpakken.

 

Gelijkheid gaat vóór Vrijheid.  Zoniet is het de vrijheid van de uitbuiter. Die heeft dan de vrijheid de have nots uit te buiten. 

Echt socialisme bvb. rust niet als men het zelf goed heeft, rust  niet zolang mensengroepen geen gelijke kansen krijgen en dus  uitgesloten worden. Daarom is het ideologisch onbegrijpelijk dat iemand  van de SPa naar het Vlaams Belang overloopt bvb… Van een linkse partij  naar extreem rechts…Veel kiezers hebben dat gedaan. Een socialist komt niet enkel op voor zijn eigen lot, voor zijn eigen belang. Hij komt op voor het belang van eenieder, voor het belang van elke minderheid die zich tolerant tegenover de anderen opstelt. 

 

Tolerantie is niet altijd een deugd.

Tolerantie tegenover een uitbuiter  is een ondeugd (ook al is die uitbuiter  anno 2005 niet met de vinger aanwijsbaar maar verspreid in bvb. honderden aandeelhouders, die zelf vaak niet beseffen dat ze uitbuiten door altijd een hogere winstmarge op hun aandelen te eisen of ze lopen weg naar een ander bedrijf… - Zij beseffen niet uit te buiten: van vervreemding  gesproken ! )  .

 

Lees ook het dagcommentaar van vandaag in De Morgen: http://www.mediargus.be/NL/viewdoc.asp?article=med1111126...

 

 

Rijkdom en armoe in China:

http://chinadigitaltimes.net/the_great_divide/

http://www.bjreview.com.cn/2001/CoverStory/FM200108a.htm

 

 

(ill: Mark Wright: Liberté, égalité, fraternité )


11:15 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.