19-09-05

Olie…. wat nu?


 
 
 
 
 

Boeiende studie ‘Winning the Oil Endgame’  met alvast conclusies die tot lezen nopen…

 

 

http://www.oilendgame.com/pdfs/WtOEg_72dpi.pdf

 

 

Het slotfragment uit het boek (het complete boek geheel te downloaden als pdf…)

America’s actions , principles, and national ideals are constrained and distorted by the deepening addiction to oil.  In all that the United States does in the world, oil dependency is compromising national goals, betraying expectations, limiting choices and raising costs. This strikes at the heart of the basic definition  within the study of statecraft, that a powerful nation is one with the broadest array of options. Our need for oil, once vital to building our strength, now weakens it and diminishes us as a nation. America’s opportunities to displace oil with cheaper alternatives can help remake is into whom we aspire to be.

 

This report is not an end but a beginning. It is meant to start a new conversation that explores in depth  the potential to create a profitable transition beyond oil. No doubt this analysis contains errors and omissions; public scrutiny of this full report will find these flaws and determine whether they’re material. What’s wrong or missing should be fixed. What’s right should be implemented  decisively. Barrels and years are a-wasting. Competitors are gaining. There’s security to be bolstered, profit to be earned. It’s time to  move. We, we the people, are the people we have been waiting for.

 

Vertaald:

 

Amerika’s acties, principes en nationale idealen worden beperkt en vervormd door de steeds zwaardere afhankelijkheid van olie. In alles wat de VS onderneemt in de wereld is olie-afhankelijkheid een compromitterend nationaal doel, verwachtingen verradend,  de keuzemogelijkheden  beperkend en het doet de  kosten stijgen. Dit raakt de kern van de basisdefinitie van staatkunde: een machtige natie is die met het breedte gamma aan opties. Onze behoefte aan olie , ooit levensbelangrijk om onze macht op te bouwen, verzwakt ons nu en vermindert ons als natie. Amerika’s mogelijkheden om olie te vervangen door goedkopere alternatieven, kan ons terug hervormen tot die die we verlangen te zijn.

 

Dit rapport is geen einde maar een begin. Het heeft als bedoeling een nieuw gesprek aan te gaan een dat diep onderzoekt de mogelijkheden om een winstgevende overgang te doen voorbij olie. Zonder twijfel bevat deze studie vergissingen en vergetelheden; publiek kritisch onderzoek van dit  volledige rapport zal deze tekortkomingen blootleggen en kunnen vaststellen of ze wezenlijk zijn. Wat verkeerd is of wat ontbreekt moet gecorrigeerd worden. Wat juist is moet beslist uitgevoerd worden. Vaten en jaren zijn we aan het  verspillen. Concurrenten maken de winsten; Veiligheid moet gekoesterd, winsten moeten verdiend worden. Het is tijd te verhuizen. Wij, het volk, zijn de mensen waarop we wachten

 

 

Hoe ik dit alles lees:

 

Een oproep naar de Amerikanen toe niet verder te investeren in een geopolitiek die hoofdzakelijk als doel heeft de oliebelangen (en daarmee de belangen van de oliemagnaten) veilig te stellen.  Zulke politiek neigt naar imperialisme en kan niet verenigd worden met een aantal Amerikaanse idealen. Dit boek toont alternatieven en is geschreven  voor het volk met de vraag het  kritisch door te nemen en na zulk onderzoek, het onverwijld toe te passen.

 

Hier geen scheldkritiek naar een of andere president, wel is duidelijk dat de huidige US politiek nog een oude strijd is voor olie en dat je met dit boek een alternatieve stem hoort, een die gehoord wil worden. Men kleeft  geen ideologie op deze tekst misschien ook  om niet onmiddellijk tegenkantingen op te roepen. Een geluid uit de VS waaruit blijkt dat men poogt een andere richting uit te gaan, wars van ideologieën, maar wel met respect voor de Amerikaanse waarden zoals door Jefferson vastgelegd in ‘the Declaration of Independence’, een tekst die vooral een gelukkige maatschappij beoogde (een tekst waarin niet een keer het woord ‘bezit’ voorkomt !  http://www.ushistory.org/declaration/  )

 

 

Er is ook een ‘slide’ voorstelling: Winning the oilgame

 

 http://www.oilendgame.com/pdfs/WtOEg_Presentation.pdf

 

En er zijn een aantal discussiegroepen:

http://www.rmi.org/sitepages/pid9.php

 

Hier wordt  mooi gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het net: lanceren van ideeën, nuttig aanvullen of verbeteren met als uiteindelijk doel een betere situatie, een alternatief voor de huidige olie-politiek, een politiek die het wereldgebeuren bepaalt.

 

( Chavez, president van Venezuela en aldaar erg populair,  heeft nog afgelopen week voor ABC gezegd dat de VS  plannen  heeft om zijn regime in Venezuela omver te werpen - Venezuela heeft grote oliereserves ….het hele interview van ABC met Chavez  hier:  http://a.abcnews.com/Nightline/International/story?id=113...

 
zie ook: http://lysistrataproject.org.hosting.domaindirect.com/oil...

19:59 Gepost door doeterniettoe | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.